Et samarbeid med Nofas – mer enn en søknad

Sammen strukturerer og vurderer vi FoU-prosjektene i deres prosjektportefølje og prioriterer prosjekter. Nofas analyserer så prosjektet og identifiserer relevante finansieringskilder for deres prosjekt.

  • Siden oppstarten i 2005 har vi sendt 2500 søknader for våre kunder
  • Av våre 2500 sendte søknader, har over 90% fått godkjent sine prosjekter
  • Det tilsvarer over 2 milliarder kroner i forskning og utviklingstilskudd til våre kunder

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Steng

Fram-rapport

FRAM – en kostnadsfri mulighetsrapport for finansiering
til FoU-intensive bedrifter

Nofas har solid kompetanse om nasjonale og internasjonale støtteordninger. Vi tilbyr alle våre kunder en kostnadsfri FRAM-rapport hvor vi deler denne kompetansen.

Rapporten består blant annet av en skriftlig og visuell vurdering av deres mulighetsbilde innenfor virkemiddelapparatet, hvilke forutsetninger som gjelder for de ulike støtteordningene og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for deres prosjekter.

Rapporten baseres på en gjennomgang av deres virksomhet, prosjekter, kompetanse og fremtidig planer/strategi. Med over 40 ansatte har vi et av Nordens
fremste miljø for å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Siden starten i 2005 har vi sendt 2.500 søknader for våre kunder. Vårt arbeid har resultert i over 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder. Vi har også egen avdeling innenfor strategisk rådgivning og EU.

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Steng