Ti innovative suksesshistorier

Ti Nofas-kunder. Ti ulike bransjer. Ti ulike produkter. Fellesnevneren er at de er norske, de har bedriftsledere som tør å satse på å utvikle innovative løsninger og de har med seg offentlige støttemidler på veien.

Innovativt design ga økt salg av spekepølser

Forbrukerundersøkelser avslørte store utfordringer med den tradisjonelle emballasjen for Grilstads spekepølser. Løsningen på emballasjeproblemet ble å utvikle en helt ny pakkelinje hvor bestselgerne Jubelsalami, Supersalami og Trønderfår ble pakket i forbrukervennlige bordpakninger med skrulokk. FoU-prosjektet har resultatet i økt salg for Trondheims-bedriften som siden lanseringen i september 2013 har solgt over 3,8 millioner bordpakninger med skrulokk.

Innovativ serieproduksjon av emballasje

Esko-Graphics Kongsberg AS er i dag verdens nest største produsent av maskiner for digital konvertering. Selskapet utvikler maskiner for produksjon av emballasje, skilt og display. Som et ledd i et omfattende innovasjonsprosjekt, har de fått innvilget FoU-tilskudd fra skatteFUNN- og BIA-ordningen som samlet dekker 46 % av FoU-kostnadene. Innovasjonen vil muliggjøre økt produktivitet og fleksibilitet i digital konvertering for serieproduksjon av blant annet emballasje, noe som vil resultere i et teknologisk og markedsmessig paradigmeskifte for emballasjebransjen.

Bærekraftig produksjon av tropiske treslag

Kebony har utviklet en innovativ og miljøvennlig produksjon som endrer myke, bærekraftige tresorter til et holdbart trevirke med samme ytelser og estetikk som tropiske treslag. Med bistand fra Nofas har Kebony søkt om FoU-midler fra RFF-, SkatteFUNN- og BIA-ordningen. Alle søknadene ble innvilget og ga samlet over 13 millioner kroner i FoU-tilskudd. Selskapet har oppnådd internasjonal suksess og er ett av 30 firmaer som ble utnevnt til «Technology Pioneer 2014» av World Economic Forum.

Internasjonal suksess med bildedelingstjeneste

42% av barn som er 12 år eller under bruker «Facebook». Barn under 13 år har ikke lov til å bruke de sosiale bildedelingsapplikasjonene som trender i dagens samfunn, men gjør det likevel. Kuddle ønsker å bevisstgjøre trygghet på nett og har hatt stor suksess med utviklingen av en innovativ sosial bildedelingstjeneste for barn og unge.

Effektiviserer subseainstallasjoner

Quickflange har utviklet en teknologi som gjør at flenser og andre koplinger hurtig, og uten bruk av sveising, kan monteres under vann. Selskapet har fått NHOs nyskapingspris for utviklingen av systemet. Denne innovative teknologien vil kunne få stor betydning for å oppnå hurtigere, sikrere og mer kostnadseffektiv innfesting av flenser på subseainstallasjoner.

Utvikler neste generasjons tungregnemaskiner

Numascale AS har utviklet NumaChip, en chip som gjør det mulig å sette sammen et stort antall servere til en større enhet. Dette gjør programmering, bruk og drift vesentlig enklere enn de tradisjonelle cluster-systemene der hver prosessor kun har tilgang til sitt lokale minne. Funksjonalitet tilsvarende det Numascale nå tilbyr, har tidligere bare vært mulig å få i stormaskiner som koster opptil 30 ganger så mye. Numascale har fått innvilget FoU-midler fra Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), og Eurostars i samarbeid med Nofas.

Optimaliserer fiske med sensorteknologi

Scanmar AS er verdens ledende leverandør av kabelfri fangstkontrollsystemer til større kommersielle fiskefartøy. Fortrinnet ved å benytte Scanmars sensorteknologi er optimalisert fiske med mindre ressursbruk og best mulig fangstkvalitet samtidig som fisket er mer skånsomt for fauna og flora i sjø. Selskapet er svært aktive innen utvikling av nye produkter, noe som reflekteres i at tredjedelen av arbeidsstokken er involvert i FoU.

Effektiviserer innsjekkingen på flyplasser

BB Computerteknikk begrenser køer på flyplasser med sine «selvbetjente bagdrop-løsninger». Etter å ha implementert løsningen på norske flyplasser, står nå flere flyplasser i Europa for tur. Nofas har siden 2007 fulgt prosessen til det lille firmaet i Lier og har bistått dem i arbeidet med å få innvilget FoU-støtte til utvikling av teknologien.

Utvikler høyeffektiv rensing av oljeavfall

Thermtech i Bergen er spesialister på rensing av oljekontaminerte avfallsstoffer og produserer i dag markedets ledende maskin for termisk rensing (TCC). Med bistand fra Nofas fikk selskapet innvilget FoU-støtte for å kunne utvikle en ny modul som gir opptil hundre prosent bedre tørrstoffrensing. Dette prosjektet er et sentralt nyutviklingsprosjekt som er med på å sikre Thermtechs videre konkurransekraft i et stadig voksende internasjonalt marked.

Sørger for gunstige priser innen skipsfrakt

Hvert år lastes varer verdt over 4 billioner dollar på containerskip og verdens selskaper har årlige fraktkostnader på mer enn 200 milliarder dollar, fordelt på rundt 6.000 containerskip ifølge Finansavisen. Datatjenesten til norske Xeneta gir oversikt over hvilke rederier som frakter containere billigst på verdensbasis. Deres tjeneste dekker 48.000 fraktruter.

Les mer om:
Seks milliarder kroner fra Innovasjon Norge utløste 15,7 milliarder til utvikling
Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN – fikk tilsagn om ca 1,2 millioner kroner
Jotun planlegger investeringer på opptil 800 millioner kroner i et nytt FoU-senter
Få skattefradrag for bedriftens FoU-aktiviteter
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet
Innovate or die!

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Inge Rosendal
Steng