Forskningslinjen ved Drammen VGS besøkte Nofas

Torsdag 10.12. og fredag 11.12. hadde Nofas besøk av elever fra andre og tredje klasse på forskningslinjen ved Drammen Videregående Skole. Etter forespørsel fra Tor Kristiansen ved Drammen VGS fikk elevene presentasjoner om innovasjonsrådgivning, virkemiddelapparatet og hva Nofas bistår næringslivet med gjennom sitt virke.

Managing Consultant / dr.scient. Emil Løvgren fra Nofas i samtaler med elevene ved Drammen VGS.

Elevene fra andreklasse fikk jobbe med praktiske oppgaver knyttet til forretningsplaner for konkrete utviklingsprosjektet. Dette var tydelig noe som engasjerte elevene og presentasjonene i etterkant viste mange kreative tilnærminger til marked og målgrupper. For elevene fra tredjeklasse var fokus på hvordan realfagskompetanse kan brukes i næringslivet, og de ansatte hos Nofas presenterte eksempler på tverrfaglig samarbeid, forskningsetikk og hvordan spesifikk kompetanse kan komme til nytte i mange ulike problemstillinger. Eksemplene inkluderte alt fra overføring av kompetanse fra betongkonstruksjoner innen olje- og gassindustrien til flytende vindmøller, kjemien bak treforedling og bioraffinering, komplekse proteinsystemer og hvordan jobbe med medisin uten å bli lege.

Steng