Forskerlinjen ved Drammen videregående skole gjestet Nofas Management

Før påske inntok i overkant av tjue elever Nofas Management sine lokaler, klare for en dag med faglig påfyll.

Drammen videregående skole opprettet i 2010 en egen forskerlinje med bakgrunn i Lektor 2-satsningen til Utdanningsdirektoratet. Ordningen innebærer at yrkesaktive innen industrien og arbeidslivet for øvrig blir knyttet til undervisning innen fagområder der skolen eller faglærer ser nytte av å få tilført kompetanse. Studietilbudet er rettet mot elever med interesse for realfag og man ser for seg at fremtidens leger, ingeniører, veterinærer og forskere skal gå her. Ordningen har en ressursgruppe med representanter fra blant annet NHO, NITO og TEKNA som skal bistå prosjektledelsen med gjennomføringen, og høsten 2010 ble det knyttet kontakter mellom NHO og Nofas Management. Dette resulterte i besøk av elevene før påske.

Alle prosjektlederne i Nofas Management har relevant teknisk bakgrunn for å kunne bidra med kunnskap innen elevenes fagområder og dette var en hyggelig anledning til å kunne dele denne kunnskapen med andre.

Nina åpnet dagen ved å fortelle om Nofas Management, virkemiddelapparatet og hvordan vi hjelper våre klienter til å fremskaffe offentlige midler til deres FoU-prosjekter. Trine, vår jurist, informerte om immaterielle rettigheter, patent og varemerker før prosjektlederne slapp til. 

Arnt var førstemann ut og presentere teknologien bak netthandel. Ottar fulgte etter og gav elevene en innføring i DNA-skader og DNA-reparasjon. Sondre holdt et foredrag om energisystemer og -kilder, mens Bjart fortalte om farger og deres kjemi. Thomas avsluttet det hele med en innføring i trådløs kommunikasjon.

Tiden gikk fort, og flere av prosjektlederne hadde gjerne sett at de fikk mer tid til å fortelle om sine fagfelt. Totalt sett ble det likevel en fin dag med mye ny lærdom for elevene og et hyggelig avbrekk i en ellers hektisk hverdag for prosjektlederne.

 

Steng