Ungdommen viser vei med gode innovative ideer

God stemning og masse gode forretningsidéer ble presentert da Innovation Camp og mellomrunden i Ungt Entreprenørskap ble avviklet i Mjøndalen Samfunnshus. Dette er et samarbeid mellom skole og næringsliv hvor unge mennesker får en unik mulighet til å presentere sine idéer. Nofas ble forespurt om de ville sitte i juryen og stille med veiledere, og valgte å takke ja til denne forespørselen ved å stille med to personer.

 

I dagene 16. og 17. november ble det avviklet mellomrunde og Innovation Camp for ungdommene ved 9. trinn i Drammen, Øvre- og Nedre Eiker samt Kongsberg i Mjøndalen Samfunnshus. Dette er en idékonkurranse for elever, og skolene som deltar kårer de beste elevene ved sin skole som går videre til mellomrunden. Arrangementet gikk av stabelen for 12. år på rad, og var i regi av Ungt Entreprenørskap (UE) Buskerud. Her møtte elevene opp med sine idéer, presenterte disse for sine veiledere fra lokalt næringsliv og fikk speedveiledning i to omganger. Videre hadde de kurs og konkurranse i bygging av stand, og tilslutt var det kåring av grupper som gikk videre til fylkesfinalen i Drammen 4. februar 2016.

-Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Å tørre og ville omsette idéer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap kan trenes og UE arbeider derfor for at flest mulig elever og studenter skal få opplæring i entreprenørskap, forteller Erlend Eggen daglig leder i Ungt Entreprenørskap Buskerud.

-Samarbeidet mellom utdanning og arbeids- og næringsliv gir læringen en mening da det bygger bro mellom teori og praksis samt bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Ved å trekke med ledere og ansatte i arbeids- og næringslivet gir det en positiv effekt, ikke bare for elever og studenter, men også for lærerne og de voksene som stiller som frivillige. UEs tilbud gir unge mennesker tro på sine skapende krefter og evnen til å se og bruke disse. Dette er en viktig forutsetning for fremtidige arbeidstagere og fremtidige arbeidsskapere, forklarer Eggen ivrig og fortsetter;

-UE bygger sine programmer på en læringsstrategi der erfaringslæring og refleksjon er sentralt. Personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften i læringsprosessen. UE har utviklet et tyvetalls programmer som skal bidra til å bygge opp barn og unges entreprenørkompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

Nofas stilte med Emil Løvgren og Live Fagereng som veiledere under Innovation Camp og de var fulle av lovord om arrangementet og utbyttet av å veilede de unge potensielle gründerne.

-Jeg synes det var både artig og spennende å delta på et slikt arrangement, sier Løvgren før han fortsetter; -Artig fordi det gir muligheten til å gi noe tilbake til de unge og komme med innspill i forhold til tanker som de har. Spennende med tanke på hvilke problemstillinger og idéer de kommer med. Noen av de kan jo være ganske så utradisjonelle. Og så må jeg si at av de andre veilederne så var det flinke veiledere fra Inspiro i Drammen, som er elever på videregående, som har studiespesialisering med entreprenørskap. De overbevisste og kunne mye som elever.

-Og veldig moro, istemmer Fagereng før hun fortsetter; – Det er alltid inspirerende å se hvordan skolen og lærerne arbeider og elevene tenker. Der er det noen tips å ta med seg videre i det daglige arbeidet.

I forhold til utbyttet av å være veileder og hva man som veileder kan bidra med så mener Løvgren at det er å gi gode råd i forhold til den videre prosessen. For eksempel hvem de kan kontakte i forhold til realisering, samt anbefale de å snakke med folk som har forsøkt før. Fagereng mener at man som veileder blir utfordret i forhold til hvordan man vurderer idéene, og hvordan man anbefaler de unge til å sette idéer ut i praksis. De unge har jo mange forskjellige idéer, og det er viktig å oppmuntre slik at det driver deres tanker videre. -En bra øvelse!, sier Fagereng.

Det var som tidligere nevnt stor variasjon og mange idéer fra elektronisk pult via flyktningeapp til kompis mobillader. Løvgren var selv veileder for den han husker best. Den mest originale var en designeske for et siste farvel kalt «Fint farvel», og tanken bak er at den skal lette sorgen.  Fagereng mener at presentasjonen også er viktig for hvilke idéer man husker best. Noen idéer blir man godt kjent med som veileder, i motsetning til andre hvor kjennskapen kun kommer via scenepresentasjonen. Hun likte best medisinering i armbåndsur, hvor en alarm sier ifra når det er tid for medisinering.

Forskjeller og likheter mellom unge og eldre entreprenører

-Likheten mellom ungdommene og voksne entreprenører er at de har en unik idé. Dette er kriteriet for å lykkes. Forskjellen finner man blant annet i modenhet i forhold til markedsmuligheter og prissetting, sier Løvgren.

-Jeg kjenner igjen personlighetstrekkene til en gründer. Variasjonene mellom de som har det i seg eller ikke er der uavhengig av alder. Med dette mener jeg å kunne se utfordringene, det praktiske, økonomiske, alt papirarbeidet. Kort sagt hele løpet fra A til Å i forhold til hva som kreves for å lykkes en dag. Det å ha disse egenskapene, ha driven og ikke gi opp. Jeg må bare si at jeg er imponert over hvor komfortable mange av ungdommene var i situasjonen, forteller Fagereng engasjert.

Nyttig for Nofas

-For Nofas er det viktig å kunne bidra under Ungt Entreprenørskap- Det er god lokal nettverksbygging. Personlig er det utfordrende og en krevende prosess å komme med gode råd umiddelbart etter at hver enkelt idé er presentert. Samtidig er det god erfaring å ha med seg i det daglige arbeidet. Så alt i alt er dette god markedsføring lokalt for Nofas, sier Løvgren.

-Nytten av Innovation Camp ligger for meg i det å få inntrykk av hvordan innovasjonsprosessen ser ut utenfra. Og den ser annerledes ut enn hva den gjør for den som arbeider med det til daglig. For Nofas gir det kunnskap og erfaring som videreføres i det daglige arbeidet, forteller Fagereng.

-Og så må vi ikke glemme at blant disse ungdommene kan det være både fremtidige arbeidstakere og/eller kunder. Derfor er det viktig for Nofas å være synlig også på denne arenaen, istemmer både Fagereng og Løvgren til slutt.

Nofas deltakelse på arrangementet Innovation Camp kan du også lese om i
Byavisa Drammen 2.desember 2015.

Steng