R&D REVIEW – Hvordan din bedrift kan bli enda bedre på forskning, utvikling og innovasjon

Gjennom flere år har Nofas bistått kunder med forbedring av FoU-praksis – fra utvikling av forretningsstrategi via formulering av teknologiveikart og utvelgelse av FoU-prosjekter til prosjektgjennomføring og evaluering. Med blant annet bakgrunn i denne erfaringen har vi utviklet et rammeverk for kartlegging og evaluering av bedrifters helhetlige teknologiarbeid – en R&D Review.

Optimal bruk av FoU-ressurser, både med hensyn til utvelgelse av teknologiprosjekter og sikring av best mulig tidsbruk og kunnskapsutnyttelse i organisasjonen, er kritisk for å lykkes. I mange bedrifter står teknologiutvikling høyt på agendaen, og strategiske prosesser for etablering av bedriftens fremtid er prioritert. Like fullt ser vi ofte at dagligdagse problemstillinger slik som daglig drift, tidspress i utviklingsprosjekter, kostnadsfokus, eller interne interessenter og styrkeforhold påvirker planlegging og gjennomføring av teknologistrategien.

KartleggeNofas’ R&D Review er en kartlegging av bedriftens strategi, kommunikasjon, organisering, rutiner og praksis i utviklingsprosjekter. Vi jobber systematisk for å danne et helhetsbilde av nå-situasjonen og for å avdekke eventuelle avvik mellom strategi og praksis. Kartleggingen gir et balansert og objektivt innblikk i hvordan organisasjonen jobber med forskning og utvikling.

AvdekkeMange bedrifter har gode rutiner og systemer på plass, både for prosjektutvelgelse, budsjettering og gjennomføring, men sliter med etterlevelse eller oppfølging av disse. Andre bedrifter har ingen eller få formelle rutiner, og jobber snarere ut ifra en konsensusbasert forståelse av hvilke oppgaver som til enhver tid er viktige. I begge disse eksemplene kan bedriften være både suksessrik og velfungerende, men fellesnevneren er ofte en anerkjennelse av at et løft må til for å redusere risikoen og bidra til varig verdiskapning.

Gjennom evaluering av bedriftens dokumentasjon og samtaler med utvalgte ansatte gir vi en oppsummering av status for FoU-arbeidet og en vurdering av mulighetsrommet for forbedring med utgangspunkt i bedriftens ressurser og kapabilitet. Basert på dette foreslår vi en rekke konkrete tiltak og anbefalinger for å forbedre og etablere en beste praksis for forskning, utvikling og prosjektgjennomføring.

Vår omfattende erfaring med gjennomføring av R&D Review sikrer relevans for bedriften og høy treffsikkerhet i vurderingene. Metoden er velprøvd både på større bedrifters overordnede FoU-arbeid, store internasjonale samarbeidsprosjekter, og mindre enkeltprosjekter med mer kortsiktig fokus. Vi ivaretar uavhengigheten og tryggheten i enhver problemstilling, slik kun en ekstern evaluering kan tilby.

Gjennom en R&D Review bidrar Nofas til å redusere risiko i teknologiutviklingen og øke sannsynligheten for at din bedrift lykkes i morgendagens økende konkurransesituasjon. Ikke vent med å ta tak i forbedringsarbeidet – ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende møte!

Steng