FoU- og Innovasjonsstrategi – anvend Nofas’ Innovasjonsmodell

FoU er et strategisk kraftig virkemiddel for å skape merverdi.

Satsing på de rette prosjektene, anvendelse av gode innovasjonsprosesser og synliggjøring av potensialet er nøkler til suksess. Med høyt kvalifiserte medarbeidere fra Nofas utvikles FoU- og innovasjonsstrategi samkjørt med bedriftens forretningsstrategi. Nofas har erfaringen, kompetansen og velprøvde metoder for å løfte FoU- og innovasjonsprosesser til høyere nivå. Nofas’ Innovasjonsmodell hjelper bedriften i å nå sine innovasjonsmål.

For mer info, ta kontakt med Chief Strategy Officer Hans Ivar Laukli
(Dr.ing, Master of Technology Management).

Steng