Nofas’ LEANOVATION™ – et unikt rammeverk for effektiv innovasjon

Nofas har utviklet et rammeverk for å kunne systematisere og legge til rette for effektiv innovasjon. Nofas’ LEANOVATION™ reduserer belastning, kostnad og tidsbruk i FoU-prosjekter.

For å kunne systematisere og forbedre bedriftens forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter kreves et godt rammeverk. Med bakgrunn i vår omfattende erfaring i å bistå teknologi- og kunnskapsbedrifter med å systematisere og forbedre deres FoU-prosjekter, har Nofas utviklet et rammeverk for effektiv og målrettet innovasjon.

– Nofas’ LEANOVATION™ kombinerer det beste fra produkt- og teknologiutvikling, innovasjonsmetodikk og kreativitetsprosesser med LEAN-tankegang kjent fra industrien. Vi anvender en systematisk tilnærming til innovasjonsarbeidet, og reduserer belastning, kostnad og tidsbruk i forsknings- og utviklingsprosjekter, sier leder for strategiavdelingen i Nofas Hans Ivar Laukli.

– Ved å implementere Nofas’ LEANOVATION™-metodikk øker sannsynligheten for at bedriften lykkes med innovasjonsarbeidet gjennom forbedret kommunikasjon av innovasjon både internt og eksternt. Videre etableres beste-praksis prosesser i gjennomføringen av innovasjonsarbeidet, forklarer Laukli.

– I mange bedrifter er FoU-arbeid og strategiske prosesser høyt prioritert. Likevel ser vi ofte at problemstillinger som daglig drift, tidspress, kostnadsfokus og interne prosesser påvirker planlegging og gjennomføring av teknologistrategien, sier Laukli. – Vi oppfordrer bedrifter som ønsker å bli bedre på innovasjon om å ta kontakt med oss for å diskutere hvordan LEANOVATION™ kan bidra til å gjøre bedriften mer innovativ.

Ta kontakt med Hans Ivar Laukli, Chief Strategy Officer i Nofas, hvis din bedrift trenger råd om nytenkning, effektive løsninger og prosesser.

Les mer om:
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet
Jotun investerer 800 millioner i nytt FoU-senter
Innovate or die!
Har din bedrift behov for støttemidler til et FoU-prosjekt?
Reduser risiko og øk sannsynlighet for suksess!

Steng