Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet

Som et første ledd i etableringen av et innovasjonsforum har Avinor implementert et porteføljestyringssystem.

Nofas har i løpet av våren og sommeren jobbet i tett dialog med Avinor for å etablere et system for innhenting, systematisering og bearbeiding av innovasjonsidéer på tvers av konsernet. Systemet gir en god oversikt over de ulike idéene og aktivitetene i samtlige konsernenheter.

I Avinor jobbes det aktivt for å tilrettelegge for økt innovasjon, og en sentral utfordring i denne sammenheng er å oppfordre til og forenkle innrapportering av innovasjons- og forbedringsidéer.
Ulf A. Røed, ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor, utdyper:
­– I Avinor har vi et stort omfang av innovasjonsidéer og utviklingsprosjekter både sentralt i konsernet, men også ute på det operative planet rundt på våre 46 lufthavner i Norge.
Med over 3000 ansatte fordelt på forskjellige funksjoner på et stort antall steder, kreves det systematisk tilrettelegging for å sørge for at hele organisasjonen bidrar til å løfte innovasjonsarbeidet. I arbeidet med etableringen av strukturerte innovasjonsprosesser har Nofas vært den naturlige samarbeidspartneren for Avinor.

System for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter
Som et første ledd i etableringen av et innovasjonsforum har Avinor implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av Nofas. Systemet gir muligheten til å innhente idéer i en sentral database, bearbeide og evaluere nytteverdi og potensiale for idéene, samt visualisere og rapportere enkeltidéer for hele eller deler av porteføljen.

– Systemet gir oss muligheten til å samle alle idéene på et sted og gir oss en meget god oversikt over de ulike idéene og aktivitetene i samtlige konsernenheter, forteller Ulf A. Røed.

– Vi kan nå raskt visualisere og evaluere ulike innkomne idéer, og slik sikre at vi utnytter ressursene våre mest effektivt. Uten Nofas sin kunnskap og erfaring innen innovasjons- og teknologiledelse ville vi ikke fått til dette så raskt.

Flytaarn

Om Avinor
Avinor legger til rette for miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Konsernet har i hovedsak to virksomhetsområder; drift av et landsomfattende nett av flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Det legges også til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor er et statlig aksjeselskap.

Ta kontakt med Hans Ivar Laukli, Chief Strategy Officer i Nofas, hvis din bedrift trenger råd om nytenkning, effektive løsninger og prosesser.

Les mer om:
Jotun investerer 800 millioner i nytt FoU-senter
Innovate or die!
Har din bedrift behov for støttemidler til et FoU-prosjekt?
Reduser risiko og øk sannsynlighet for suksess!

Omtale av Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Foto: Avinor

Steng