Kompetansebygging i Drammen kommune – inspirasjonsdag på HBV

Drammen kommune arrangerte inspirasjonsdag for ledere i kommunen på HBV, Campus Drammen, onsdag 9. desember.

Chief Strategy Officer Hans Ivar Laukli og Senior Strategy Consultant Andreas Bentzen holder foredrag på Inspirasjonsdagen på HBV.

Om lag 250 topp-, avdelings- og virksomhetsledere var samlet for å bygge kompetanse om godt lederskap.

Kompetansehuset Nofas var i den sammenheng engasjert for å dele kunnskap om teknologiledelse, digital ledelse og endringsledelse og holdt foredrag på temaet «ledelse i en digital hverdag» i to sesjoner. Mer informasjon om temaet fås ved å kontakte: strategi@nofas.no

Les mer om inspirasjonsdagen på HBV.

Steng