Innovate or die!

Nytenkning er spesielt viktig i omstillingsprosesser. Løft blikket og se muligheter fremfor problemer.

I alle bedrifter og i alle bransjer oppleves fra tid til annen svingninger i lønnsomhet. I perioder hvor lønnsomheten er lavere må bedrifter ta grep, i ytterste konsekvens i form av permitteringer eller oppsigelser. I disse dager er nyhetsbildet blant annet preget av behov for å kutte kostnader i oljebransjen og i kjølvannet av denne utviklingen, varsles det om oppsigelser i serviceselskaper. Hvordan kan bedrifter lykkes i forestående endringsprosesser?

Innovate or dieLøs problemer før de oppstår
I Nofas mener vi at behovet for nytenkning er betydelig og essensielt, spesielt i tider der det er behov for endringer og omstillinger. Fordelen med å benytte eksterne konsulenter med spisskompetanse er at vi kan belyse temaer bedriften ikke har tenkt på, løse problemer før de oppstår og avdekke nye muligheter som bedriften ikke har vært klar over. Vi hjelper dere til å se muligheter fremfor utfordringer og problemer!

Posisjoner selskapet for vekst
Det eksisterer ingen fasit på hvordan man lykkes med innovasjon, men vi opplever at mange bedrifter mangler nødvendig ekspertise for å iverksette endringer. Gjennom betydelig erfaring og kompetanse vet vi hvilke forutsetninger som bør være på plass. Kompetansen må være riktig og balansert, fokus og målrettet arbeid må være kalibrert, samt kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid og nytenkning må etableres. For en tredjepart er dette selvsagt lett å påpeke, men i Nofas har vi en ‘proven track record’ på innføring av bedre innovasjonsprosesser for å posisjonere selskaper for vekst.

Tenk nytt – dyrk spisskompetanse
Konsulenthjelp kan være en rask vei til vekst hvis den brukes på riktig måte – til å identifisere og løse bedriftens utfordringer og utnytte nye forretningsmuligheter. I Nofas er vi brennende engasjert i å tenke nytt, finne smarte løsninger, jobbe mer effektivt og dyrke og utnytte spisskompetanse. I mange tilfeller finner vi relevans i Peter Drucker’s etter hvert noe slitte uttrykk ‘innovate or die’.

Ta kontakt med Hans Ivar Laukli, Chief Strategy Officer i Nofas, hvis din bedrift trenger råd om nytenkning, effektive løsninger og prosesser.

Steng