IKT og Internett gir muligheter for verdiskapning og innovasjon

Finn ut mer om den digitale agendaen for Norge.

Regjeringen kom rett før påske ut med St.melding. nr 23. «Digital agenda for Norge» (2012-2013):

Formålet er å legge frem regjeringens politikk for hvordan Norge som samfunn utnytter mulighetene IKT og Internett gir for verdiskapning og innovasjon.

I meldingen hylles IKT og Internett som essensielt for verdiskapning og innovasjon innen stadig flere fagområder. IKT har gått fra å utøve en støttefunksjon til å inneha kjernefunksjon – «Spørsmålet er ikke om flere deler av samfunnet vil digitaliseres, men når».

Perspektivet for meldingen er satsning frem til 2020 hvor den «digitale agendaen» er delt i fire deler:
1. Norge på nett – dvs. få alle innbyggerne på (raskt) Internett.
2. Den digitale revolusjon – omstilling av viktige områder som står foran en «digital revolusjon»: Helse og omsorg, digitalisering av offentlig sektor, næringsliv og handel, osv.
3. Fundamentet for vekst – elementer som må være på plass for en fungerende IKT-politikk og verdiskapning: IKT-kompetanse, IKT-FoU, IKT-sikkerhet, osv.
4. Gjennomføring – Hvordan denne meldingen skal følges opp: Ansvar og rollefordeling.

Arild Haraldsen har skrevet en god og kritisk kronikk som diskuterer denne Stortingsmeldingen på digi.no, «Teknologioptimisme uten styring». Arild diskuterer spesielt punkt 4 (gjennomføring), dvs. mangel på konkret gjennomføring og ansvarsfordeling i Stortingsmeldingen.

Les mer om den digitale agendaen for Norge og Arild Haraldsen kronikkdigi.no.

 

Steng