Fremtidsrettet beste praksis

Å lykkes med utvikling av en beste praksis FoU krever vilje og ønske om forbedring, også på de områdene hvor en oppfatter seg selv som dyktig.

«Å lykkes med utvikling av en beste praksis FoU krever vilje og ønske om forbedring, også på de områdene hvor en oppfatter seg selv som dyktig. Vi hjelper daglig kunnskapsdrevne virksomheter, herunder helse- og omsorgsenheter, med etablering av rutiner, prosedyrer og metoder for fremtidsrettet forskning og utvikling. Første skritt på veien er å forstå nåsituasjonen og utforske mulighetsrommet».

Sjef for Nofas sin rådgivningsavdeling Hans Ivar Laukli, og senior konsulent Andreas Bentzen har skrevet en artikkel i fagtidsskriftet «Best Practice» rettet mot helsevesenet i Norden. La deg inspirere og se hva slags fordeler det vil ha ved å utvikle en beste praksis!

Klikk her eller på bildet for å kunne lese artikkelen!

Kilde: Best Practice februar/mai 2015.

Ta kontakt med oss for en samtale!

Steng