Utvikler teknologi for sikker identifisering av blod

Med SkatteFunn-støtte kan Labcraft fokusere på utvikling.

Labcraft er en kunnskapsbedrift med åtte ansatte spesialisert innen analyse og behandling av bloddata. Bedriften ble etablert i Oslo i 1999 og har som mål å levere den beste tilgjengelige informasjonsteknologien for blodbanker og –laboratorier. Selskapet består i dag av et teknisk team sammensatt av spesialister på blant annet hemoterapi, immunologi, transfusjon, IT-teknologi og kvalitetssikring. Labcraft er regnet som et av de ledende teknologimiljøene for blod i Europa.

Labcraft har en lang historikk med FoU-prosjekter som startet med SND-prosjekt med NTNU i 1999 og OFU i 2004. I 2010 fikk de sin første SkatteFUNN for prosjektet «Statistisk prosesskontroll» og i 2013 ny SkatteFUNN for «Sikker identifisering av blod».

Deres nyeste prosjekt skal utvikle teknologi for sikker identifisering av blod. Målsetningen er å opprette en elektronisk verdikjede som skal sikre at riktig pasient får riktig type blod helt fra behovet oppstår til blodet er administrert til pasienten. Problemstillingen står for 65% av alle uønskede hemoterapi-relaterte hendelser i Norge.

Daglig leder Renny Gulløv SkagestadI følge daglig leder Renny Gulløv Skagestad er SkatteFUNN-støtten svært viktig for en ambisiøs FoU-satsing. De kan med SkatteFUNN-støtten fokusere mer på utvikling av nye konsepter innen blodbehandling for det internasjonale markedet.

Foto: Labcraft

Steng