Norske gründere sørger for gunstige priser innen skipsfrakt

Datatjenesten til Xeneta gir oversikt over hvilke rederier som frakter containere billigst på verdensbasis. Med bistand fra Nofas forventer selskapet å få over 2,4 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte.

I 2011 sa Patrik Olstad Berglund og Thomas Sørbø opp jobbene i ett av verdens største spedisjonsfirmaer – Kuehne + Nagel. De fikk med seg utvikler Vilhelm Vardøy og etablerte firmaet Xeneta og nettjenesten www.xeneta.com

– Selskaper jobber daglig med å finne de mest konkurransedyktige betingelsene for å frakte varer med sjøfraktscontainere. Markedet er volatilt og mangler transparens. Pris alene er ikke alltid avgjørende, men en svært viktig beslutningsparameter. Det er mange faktorer som legges inn i prisforespørsler, og en rekke med andre faktorer som legges inn i tilbud. Det ga oss ideen til en nettbasert løsning som sammenligner de ulike rederienes tjenester og priser, sier administrerende direktør og gründer Patrik Olstad Berglund.

Last for 4 billioner dollar

Hvert år lastes varer verdt over 4 billioner dollar på containerskip, for å fraktes til riktig sted. Verdens selskaper har årlige fraktkostnader på mer enn 200 milliarder dollar, fordelt på rundt 6.000 containerskip ifølge Finansavisen.

– Det har vært utfordrende å skaffe seg et prisbilde på hvor mye det koster å frakte en container fra a til b. Men nå dekker vår tjeneste 48.000 fraktruter og brukes av verdens største selskaper, forteller Berglund.

«If you give it to my customers, they will love you, but someone is going to kill you»

– Vårt system gir kundene mulighet til å logge seg på og umiddelbart se grafer over aktuelle priser på containere i ulike størrelser på strekninger som er relevante for dem. På den måten vil de raskt få en oversikt over om de har betalt for mye eller fått en bra pris, sier Berglund og forteller om da han presenterte løsningen til en toppleder i et internasjonalt rederi:

– «If you give it to my customers, they will love you, but someone is going to kill you.»

Tjenesten har frem til nå vært gratis, men selskapet har nå begynt å vri på betalingsnøkkelen.

– Vi har flere modeller avhengig av produkt, men hovedsakelig selger vi abonnementsløsninger med priskategorier som avhenger av firmaets størrelse, sier Berglund til Finansavisen.

– Ingen tjener på å legge inn feil pris eller informasjon. Det avsløres, og vi går inn i bakgrunnsdata og systemet sjekker jevnlig, sier Thomas Sørbø.
– Det er en konservativ bransje. Til tross for at vi tydelig har sett et skifte på dette det siste året, hvor en del mer ‘fremoverlente’ aktører ser mulighetene i hvordan de kan utnytte informasjonen til å få en lettere og mer effektiv hverdag, er ikke alle rederier like glad for den åpenhet vi tilbyr i vårt system.

Skattefradrag på over 2 millioner kroner

SkatteFUNN er en rettighetsbasert støtteordning som gir norske bedrifter skattefradrag for sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 % av FoU-kostnadene. Med bistand fra Nofas søkte Xeneta om skattefradrag for sitt FoU-prosjekt, og forventer å motta over 2,4 millioner kroner i støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen.

– Midlene fra SkatteFUNN gir oss muligheten til å realisere prosjektet forholdsvis raskt, sier Berglund.

– I tillegg til å søke om SkatteFUNN på nytt, jobber vi nå sammen med eksterne rådgivere for å se om flere av våre FoU-prosjekter kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger. Det å samarbeide med innovasjonsrådgivere hos Nofas har hjulpet oss til å se flere forretningsmuligheter som vi også kan søke FoU-tilskudd til.

For å kunne dekke majoriteten av all verdenshandel jobber nå selskapet for å få fotfeste i USA, forteller Berglund.

– Satsingen på å lansere en tjeneste som gir bedrifter innsyn i de ulike rederienes tjenester og priser har gått over all forventning. Målet nå er full global dekning.

Kilder: Teknisk Ukeblad og Xeneta

Xeneta
  • Tjeneste som gir bedrifter innsyn i containertrafikken, basert på data kundene selv legger inn.
  • Startet opp av Patrik Olstad Berglund, Thomas Sørbo og Vilhelm Vardøy i 2011.
  • Har på tre år vokst til 16 ansatte.
  • Mesteparten eies av gründerne. Creandum, Alden og Point 9 Capital er også inne på eiersiden.
  • Styreleder i selskapet er tidligere Schibsted-direktør Birger Magnus, som også er styreleder i Storebrand og NRK.

Kilde: Finansavisen

Ta kontakt med Nofas for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Les mer om:
Hvorfor bør man benytte Nofas om man kan søke selv?
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet
Kutt i oljebransjen – sats på innovasjon i nedgangstider!
Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til skatteFUNN
For Thermtech har samarbeidet med Nofas vært udelt positivt
4Subsea sendte fem søknader til SkatteFUNN og en til Petromaks – alle seks søknadene har de fått godkjent!

Omtale av Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Steng