Nofas` engasjement og innsats blir kommentert i Statsbudsjettet!

I budsjettdokumentene fra Finansdepartementet, kommer det frem at regjeringen har tatt på alvor Nofas` engasjement for å sikre Skattefunn-ordningen.

Som ventet kom ikke Finansdepartement med noen endelig avklaring i spørsmålet om Skattefunn og eventuell bortfall av støtte/tilbakebetaling for «bedrifter i vanskeligheter». Men det er svært gledelig at departementet omtaler problemstillingen og løfter frem argumentasjonen fra Nofas.

Sitat fra Statsbudsjettet 2020: 

«Nofas AS med flere tar til orde for at forbudet er lite hensiktsmessig og treffer for vidt. Departementet legger til grunn at Skattefunn-støtte må gis innenfor rammene av reglene i gruppeunntaksforordningen så lenge Skattefunn-ordningen anses som statsstøtte etter EØS-avtalen. Departementet viser imidlertid til at EU-kommisjonen har satt i gang en evaluering av reglene i gruppeunntaksforordningen, som norske myndigheter følger med på. Nofas AS mener at de foreslåtte endringene vil innebære at Skattefunn-ordningen ikke kan anses som statsstøtte etter EØS-avtalen. Departementet vil vurdere eventuelle implikasjoner og eventuelt komme tilbake til dette.»

Nofas, med støtte fra Advokat Christian Hambro og kommunikasjonsselskapet TRY Råd, har hatt en lengre dialog og flere møter med Finansdepartementet om denne saken. Vi er stolte over at vårt engasjement og bidrag har løftet saken politisk og har hatt direkte effekt på den politiske behandlingen av saken.

Lenke til Statsbudsjettet.

 

Steng