Betong er verdens mest brukte bygningsmateriale

Reforcetech AS utvikler armeringsteknologi som skal gjøre betong sterkere og mer varig.

Betong er verdens mest brukte bygningsmateriale, og produksjonen av betong står for ca 5 % av de menneskeskapte CO2-utslippene. Reforcetech AS utvikler armeringsteknologi som skal gjøre betong sterkere og mer varig, slik at utslippsveksten fra betongproduksjon kan begrenses.

I dag er stål det mest brukte armeringsmaterialet i betong. Den viktigste ulempen med dette er at metallet har lett for å korrodere, særlig etter hvert som betongen begynner å sprekke opp slik at armeringen eksponeres for det ytre miljøet. Dette er en av årsakene til at moderne betong har relativt kort levetid.

Mens noen forskningsmiljøer arbeider med å forbedre betongens egenskaper på mikro- og nanonivå, arbeides det også mye med å utvikle nye armeringsmaterialer. Reforcetech har gjennom flere år jobbet med å utvikle ulike typer betongarmering basert på basaltfiber. Basaltfiber produseres fra bergarten basalt og har en rekke fordeler sammenliknet med tradisjonell armering: materialet korroderer ikke, og er meget motstandsdyktig mot både sure og basiske miljøer samtidig som det gir bedre levetidskostnader og vektbesparelser i forhold til stålarmering.

Markedspotensialet for denne teknologien på verdensbasis er enormt innen en lang rekke anvendelsesområder hvor vekt, styrke og levetid er viktig.

ReforceTech

Reforcetech har produksjonslokaler i Røyken og har hatt mottatt offentlig støtte i en årrekke for utvikling av produkt- og prosess, i form av lån fra Innovasjon Norge og FoU-støtte fra SkatteFUNN, og er nå i overgangsfasen mot fullskala kommersiell produksjon.

Steng