4000 bedrifter fikk skattefradrag for forskning

Nær 4000 norske bedrifter benyttet seg av den rettighetsbaserte SkatteFUNN-ordningen i 2014. – SkatteFUNN er en enkel ordning å bruke for bedriftene. Flere bedrifter bør benytte seg av den, sier næringsminister Monica Mæland.

Bedriftene som mottok SkatteFUNN i 2014 forsket for 16,2 milliarder kroner, viser ferske budsjettall fra Forskningsrådet. Undersøkelser viser at bedriftene selv opplever at 20 prosent skattefradrag for FoU-arbeidet gir mot til å satse på innovasjon og vilje til omstilling.

Delt ut over 12 milliarder kroner til norske bedrifter
FoU-prosjektene gir store gevinster for bedriftene i form av nye produkter og tjenester, smartere måter å produsere på, økonomisk vekst, større nettverk, og ikke minst en måte å jobbe på som gjør bedriftene mer konkurranse- og omstillingsdyktige, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Siden oppstarten i 2002 har SkatteFUNN-ordningen delt ut over
12 milliarder kroner til norske bedrifter.

– Har du planer om å gjennomføre FoU-prosjekter i 2015 så bør du sjekke om aktivitetene fyller kravene for SkatteFUNN og andre nasjonale støtteordninger allerede nå, sier Lars Strand, managing consultant hos Nofas. SkatteFUNN støtter prosjekter der målet er ny kunnskap eller nye ferdigheter for å muliggjøre nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Som rådgiver hos Nofas har Strand lang erfaring med å gi kunder innovasjonsrådgivning og bistand til å søke finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

– Siden oppstarten i 2005 har vi sendt over 2.500 søknader for våre kunder, og over 90 prosent har fått godkjent sine søknader. Det er helt klart en stor fordel å kjenne til kravene som settes av virkemiddelapparatet for å få en FoU-søknad godkjent.

Mange går glipp av risikoavlastende finansiering hvert år
– Dessverre opplever vi altfor ofte at bedrifter har gått glipp av store summer i form av skattefradrag over mange år fordi de ikke har sendt inn søknader om SkatteFUNN. Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få skattefradrag for FoU-aktivitetene. Mange har så hektiske arbeidsdager at de enten nedprioriterer eller glemmer å søke, forteller Strand.

– SkatteFUNN kan man senest søke om det året utgiftene påløper. Gjør man ikke det, kan bedriften gå glipp av viktig, risikoavlastende finansiering hvert år. SkatteFUNN er i en særstilling da det er en rettighetsbasert ordning. Tilfredsstiller prosjektet kravene, har du krav på støtte. Langt flere enn de som søker er i posisjon til å motta støtte, så denne muligheten bør flere få øynene opp for, understreker Strand.
– Med et godt FoU-prosjekt og en god søknad, er sjansen stor for å få den innvilget.

– Vi trenger flere ben å stå på i norsk økonomi. Derfor er det veldig viktig at våre bedrifter forsker frem nye produkter og tjenester, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

–  SkatteFUNN er en god ordning, og den virker. Derfor har regjeringen styrket SkatteFUNN.

Vårt arbeid i Nofas har så langt resultert i over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til våre kunder.
Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Les mer om:

Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN – fikk tilsagn om ca 1,2 millioner kroner
Få skattefradrag for bedriftens FoU-aktiviteter
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet

Omtale av Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap
Foto: regjerningen.no

 

Steng