Fremtidens trematerialer

Benytter biologisk avfall fra jordbruk i behandling av trevirke.

Kebony ASA er en teknologibedrift grunnlagt i 1997 med både produksjon og forskningsavdeling i Skien, i tillegg til hovedkontor i Oslo. Teknologien er basert på 20 års forskning innen miljøvennlig modifisering av trevirke ledet av professor Dr. Marc Schneider ved The University of New Brunswick. Da Dr. Schneider var gjesteforeleser ved Norges Landbrukshøgskole på Ås i 1996 ble det etablert kontakter med et norsk miljø som viste stor interesse for teknologien han hadde utviklet. I felleskap ble selskapet Wood Polymer Technologies, nå Kebony ASA, etablert for å kommersialisere teknologien. Kebony ASA er i dag del av et internasjonalt forskningsnettverk der det forskes på å benytte biologisk avfall fra jordbruk i behandling av trevirke.

Kebony ASA produserer et svært bærekraftig alternativ til harde tresorter fra tropisk regnskog. Kebony-behandlet trevirke minner om teak og andre tropiske tresorter i både farge og holdbarhet. Trevirket er svært resistent mot slitasje fra vær og vind, råte og insekter, og kan derfor brukes både innendørs og utendørs, på alt fra tak til gulv. Forskningsavdelingen hos Kebony ASA jobber kontinuerlig med å forbedre de ulike egenskapene og maksimere holdbarheten av trevirket.

I produksjonsprosessen gjøres bærekraftig tre mer holdbart, hardere og mer stabilt ved bruk av væsker utvunnet av biologisk avfall. Via trykk og vakuum samt varmebehandling bindes væsken til treets cellestruktur for å forbedre egenskapene til trevirket permanent. Denne prosessen er illustrert i figuren nedenfor. Teknologien utviklet av Kebony ASA faller utenfor biociddirektivet i EU, noe som gjør at trevirket ikke klassifiseres som farlig avfall, til forskjell fra vanlig impregnert trevirke. Kebony ASA har for sine produkter mottatt det offisielle nordiske miljømerket Svanen.

Teknologien har allerede blitt møtt med begeistring hos ledende arkitektmiljøer og byggherrer både i Norge og i utlandet. Kebony-tre er installert i flere hundre bygg og utendørskonstruksjoner, bl.a. Kragerø Spa, Oslo Sporveier, Restaurant Le Canard, Marine Harvest og et stort antall skoler og barnehager. Norske og internasjonale båtprodusenter har også vist stor interesse for selskapets produkter som et alternativ til teak.

Modifiseringsprosess brukt av Kebony hvor væske fra biologisk avfall (furfuryl alkohol) benyttes i impregneringsprosessen av trevirke. Hentet fra Kebony ASA nettsider: www.kebony.com.

Steng