Quickflange går subsea med ny teknologi

Det Stavanger-baserte selskapet, med røtter og teknisk avdeling i Tvedestrand, fikk den globale offshoreindustrien til å se mot Norge.

Agderbedriften Quickflange har utviklet en unik teknologi for innfesting av en lettere modifisert standardflens til rør ved bruk av et eget hydraulisk verktøy. Metoden brukes i dag i stadig større utstrekning offshore fordi den er rask, kan benyttes på en rekke forskjellig type materialer og dimensjoner og ikke krever noen oppvarming. Dette medfører en meget stor HMS-gevinst da eksplosjonsfare ved bruk i farlige områder er eliminert. For dette ble de premiert med NHOs Nyskapningspris i 2010.

Gjennom et nytt FoU-prosjekt skal denne teknologien utvikles for bruk subsea. For å lykkes med dette kreves ny kunnskap om hvordan materialegenskapene i rør og flenser påvirker styrken til innfestingen. Teknologien må også videreutvikles for å kunne tilpasses rørkvaliteter og rørdimensjoner som benyttes subsea. I tillegg må det utvikles verktøy som er egnet for bruk under vann og som kan opereres med ROVer.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med blant annet Universitetet i Agder, Det norske Veritas, Sintef, Universitetet i Stavanger og The National Hyperbaric Centre i Skottland, og har fått støtte fra Forskningsrådets program PETROMAKS, Regionale Forskningsfond Agder og SkatteFUNN.

Les mer om Quickflange »

Steng