Litt hjelp gir medvind i stedet for motvind

Da menneskene som arbeider i det Sandnesbaserte firmaet Automasjon og Data for flere år siden forstod at de behøvde et ben til å stå på utover olje- og gassindustrien, tok de grep og flyttet fokuset over mot vindindustrien. Omstillingen krevde vesentlig nytenkning og innovasjon. Prosessen har derfor vært krevende og kostbar for firmaet. Det å kunne få risikoavlastende offentlig støttefinansiering var svært avgjørende for å realisere omstillingen. Derfor var det helt nødvendig å få hjelp fra innovasjon rådgivningshuset Nofas i Drammen, til disse prosessene. Dette sikret firmaet optimale resultater og avlastning i en tid hvor de måtte fokusere sine ressurser på kjernevirksomheten.

På kundesiden har Automasjon og Data hele verden som arbeidsfelt. Mange rigger bygges i Asia, og etter at de er tatt i bruk må de følges opp verden rundt, enten dette er utenfor Brasil eller Afrika. På vindsiden er de store aktørene i Europa, mens resten av verden er helt i starten.

-Da vi startet omstillingen i 2011 hadde vi nok 80-90 prosent av omsetningen innenfor olje- og gassindustrien. Mange av oss som arbeider i firmaet har vært med lenge, og husker kriser og nedturer helt tilbake til 1986 hvor oljeprisen falt dramatisk og ble værende lav i flere år. Vi visste derfor at man sliter veldig uten flere ben å stå på, og dette initierte omstillingsprosessen. Automasjon og Data har i mange år utviklet værdatasystemer, vind,- bølge- og bevegelsesmålere til denne sektoren. Vi begynte derfor å tenke på om denne kompetansen kunne brukes i ikke-oljerelaterte sektorer, forteller daglig leder Jon Arne Silgjerd.

Fra rigg til mølle

-Siden vi var blitt så oljeavhengige, ble det nødvendig å begynne og se etter andre forretningsmuligheter. Det som begynte å dukke opp på radaren var offshore vindmøller. På fastlandet har det vært vindmølleparker i mange år, men det er en helt annen industri. For noen år siden begynte man å se på mulighetene for å flytte vindmøller offshore. Vi så på mulighetene som lå innenfor vind offshore og om det var mulig å ta ut synergier på den kompetansen vi hadde. Som inngang brukte vi gamle kontakter som vi hadde innenfor olje og gass. Vi startet i Danmark hvor vi hadde kontakter og hvor vindmøller offshore er en stor næring. Vi ønsket å trekke på offshoreerfaring når vindmøller skal settes ut og tas i bruk, sier Silgjerd og fortsetter:

– Vi har opparbeidet oss masse offshore-kompetanse gjennom de tre-fire tiårene vi har arbeidet opp mot olje- og gassektoren. I starten av prosessen undret vi på hvor mange av våre produkter som kunne selges rett inn i vindsektoren. Dessverre var svaret at det ikke var så mange. Hvert produkt måtte spesialtilpasses vindsektoren, og det enkelte formål. Vi måtte av den grunn legge mye energi og penger inn i utvikling av nye og spesialsydde produkter. Dette ble en stor utfordring siden oljebransjen velger dyre løsninger, mens vindindustrien velger billigere løsninger. Der er det hele tiden et prispress nedover. Derfor så vi at vi måtte ha både hjelp og støtte i denne prosessen, forklarer Silgjerd.

Viktig med faglig konsulentbistand underveis

-I den omstillingsprosessen som Automasjon og Data har vært igjennom, har det vært viktig med hjelp og støtte underveis. Som nevnt var det få av våre produkter som kunne selges direkte til vindindustrien, derfor så vi at vi måtte skaffe nødvendige midler til å utvikle produkter tilpasset vindbransjen. Løsningen her var den offentlige ordningen SkatteFunn, som gir skattefradrag for kostnader forbundet med forskning og utvikling (FoU), forteller Silgjerd.

-I forbindelse med dette kom vi i kontakt med konsulentselskapet Nofas for fire-fem år siden, og dette samarbeidet har fungert veldig godt. SkatteFUNN er den enkleste av ordningene å søke på, men Nofas er profesjonelle og gode i søknadsprosessen, og vet hva som skal til for å få en søknad innvilget. I tillegg følger de opp med blant annet rapportering i ettertid av innvilgede søknader. For et mindre firma som vårt med 20 ansatte, er det veldig bra å bruke en ekstern aktør. Vi har mye å gjøre og har dårlig med tid, så vi har egentlig ikke mulighet til å sette av ressurser til å søke selv. Dette ville sikkert blitt minst et halvt årsverk. Derfor kjøper vi denne tjenesten, sier Silgjerd.

-Vi har fått innvilget både SkatteFUNN som gir muligheter for skattefradrag for kjøp av FoU, samt Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge. I disse prosessene har vi benyttet Nofas til å skrive søknadene for oss. For en bedrift som vår med mange teknisk orienterte medarbeidere, er det en helt annen arbeidsmetodikk i det å søke om offentlige midler i forhold til fagfeltet og det vi ellers arbeider med. Andre får vurdere selv hvordan de velger å gjennomføre sine søknadsprosesser, men jeg kan anbefale Nofas. De har gjort et godt arbeid for oss og vi vil gjerne fortsette dette samarbeidet, forteller Silgjerd.

Happy ending

-Den prosessen vi har vært igjennom viser at omstilling tar tid. Det er derfor viktig å ta strategiske grep og starte i tide. En slik omstilling vil være en tung prosess for et firma, men i og med at vi begynte da det var gode tider, har vi i motsetning til de fleste aktørene innenfor olje- og gass unngått oppsigelser og permitteringer. Det er nok alle våre ansatte glade for i dag. Noe omstillingsstøtte fra kommunalt hold har det heller ikke vært å hente. Automasjon og Data har fremdeles mest inntekter fra olje med om lag 60 prosent, men målet vårt er halvparten i hver sektor. Gjennom denne prosessen har vi sett at man ikke kan klare alt alene, og at offentlig pengestøtte og faglig hjelp av et firma som Nofas er noe som er til stor nytte, avslutter Silgjerd.

Se også E24.no sin artikkel om Automasjon og Data den 6.september 2015.

Foto: Automasjon og Data AS

Steng