Tingenes internett i norsk dagligvarebransje

- Sporingsteknologi og informasjonsinfrastruktur for fremtidens handel og logistikk

Tingenes internett er et strategisk viktig forskningsområde innenfor IKT i Europa og er ett av Forskningsrådets satsningsområder gjennom VERDIKT-programmet. Tingenes internett innebærer at fysiske objekter og systemer er koblet sammen i nettverk for å kunne benytte deres felles ervervet kunnskap. En viktig sporingsteknologi for fremtidens smarte løsninger for deling av informasjon er RFID (radiofrekvensidentifikasjon). Passive RFID-brikker trenger ingen strømkilde og kan festes til, eller bygges inn i de fleste gjenstander. Vi omgir oss allerede med ulike typer sporingsteknologi i hverdagen, for eksempel adgangskort, tyverisikring og bompengesystemer.

I dette fagfeltet utfordrer HRAFN AS dagens teknologiske begrensninger med innovative konsepter, produkter og tjenester. Med verdensledende kompetanse og innovasjonsvilje har selskapet startet en omfattende FoU-satsning som skal revolusjonere norsk dagligvarebransje. HRAFN AS samarbeider tett med internasjonalt ledende næringsmiljøer og akademia i sine FoU-prosjekter, med spesielt fokus på logistikkoptimalisering, verdikjedestyring og sporingsteknologi.

Et av disse er et omfattende pilotprosjekt som skal demonstrere hvordan ny sporingsteknologi kan utnyttes i optimalisering av prosesser og redusere svinn i dagligvarebransjen.Tilgang til ny informasjon som kan deles i hele verdikjeden skal oppnås ved innføring av plastpaller og plastkasser med innebygde RFID-brikker, samt etablering av avanserte RFID-portaler og utvikling av unik programvare. Noen av fordelene ved et slikt system vil være at:

– Høy datakvalitet gir økt effektivitet og bedre matvaresikkerhet.
– Sanntidsinformasjon om varestrømmer øker effektiviteten i verdikjeden.
– Ny informasjon om produktene kan gjøres tilgjengelig for den enkelte forbruker.
– Etablering av en unik infrastruktur for informasjonsdeling vil skape effektiv samhandling mellom leddene i verdikjeden.

Utviklingen av nye IKT-baserte tjenester i dagligvarebransjen gir kunnskap og erfaringer som har vesentlig betydning for en bred innføring av Tingenes internett på tvers av bransjer i norsk næringsliv. Prosjektet er et samarbeid med blant andre Norsk Lastbærerpool, Telenor Objects og Lexit Group og er unikt i europeisk sammenheng. HRAFN AS mottar støtte til prosjektet fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Les mer om Hrafn.
Les mer om Norsk Lastbærerpool.
Les mer om Telenor Objects.

Steng