Forskingsrådet med ny storsatsing på IKT

IKTPLUSS er Forskningsrådets nye satsing på IKT. Programmet starter opp i 2015 med et budsjett på rundt 150 millioner kroner i året.

– IKTPLUSS er tenkt som det første medlemmet i en serie med PLUSS-satsinger på områder som trenger langsiktighet og helhet på tvers av aktører og sektorer, sa direktør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik da IKTPLUSS ble presentert på Forskningsrådets IKT-konferanse i november.

Det er det store programmet VERDIKT som har vært Forskningsrådets største enkeltsatsing på IKT-forskning de ti siste årene. I løpet av ti år har VERDIKT bevilget cirka 1,2 milliarder kroner, utløst 600 mill. kroner fra næringslivet og finansiert nærmere 300 prosjekter ifølge forskningsradet.no. Den største andelen av IKT-forskningen som Forskningsrådet finansierer ligger likevel i senterordninger, BIA, ulike tematiske programmer og i SkatteFUNN.

– Med IKTPLUSS vil Forskningsrådet koble innsatsen og innretting mellom egne, nasjonale og internasjonale satsinger for å nå målene, sa Fahlvik på Forskningsrådets IKT-konferanse.

Den nye satsingen har fem mål som handler om forskning av høy kvalitet, radikal forskning, rekruttering, innovasjon og bruk av IKT-løsninger i næringsliv og offentlig sektor.

IKT-satsing avgjørende for fremtidig verdiskapning
Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse har vurdert ulike scenarier for IT-utviklingen i Norge. Felles for alle er en urovekkende underdekning på folk med solide teknologikunnskaper. Avstanden mellom behov og tilgjengelig kompetanse varierer fra 24 til 113 %. I «beste» fall vil en av fire IKT-stillinger stå ubesatt i 2030, skriver administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli i Computerworld 4. juli.

– Rapporten Haugli viser til understreker hvor nødvendig IKT er som verktøy for å nå målsettingene om et mer konkurransedyktig næringsliv, sier Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas.

– IKTPLUSS vil være et startskudd for mange til ny IKT-satsing, vil muliggjøre nye teknologier og vil kunne styrke de teknisk-industrielle instituttene, sier Krogh.

– De fleste er enige om at IKT-forskning må styrkes, men det er viktig at vi ikke bare har fokus på å styrke nøkkelkompetanse innen IKT, men at det også legges til rette for å bygge et slagkraft IKT-miljø i Norge som byr på innovative løsninger og skaper verdier for samfunnet.

2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til kunder av Nofas
Det er både utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i de ulike muligheter bedriften har for å søke om støttefinansiering til FoU-prosjekter. Nofas har et av Nordens fremste miljø for å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

– Våre innovasjonsrådgivere har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og 8 av dem har doktorgrad. Vårt arbeid har så langt resultert i over 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder, forteller Krogh.

– Blant annet har våre rådgivere god erfaring med å søke om SkatteFUNN og BIA for våre kunder. Nå følger vi med på den videre satsingen innen IKTPLUSS og andre virkemidler fra Forskningsrådet (NFR) og virkemiddelapparatet slik at vi til enhver tid er oppdatert om ulike nasjonale og internasjonale støtteordninger.

Ta kontakt med oss for en uformell prat så kan du sikre at prosjekter dere jobber med ikke går glipp av støttemidler bedriften kan søke om!

Kort status IKTPLUSS desember 2014
IKTPLUSS er fremdeles under utvikling, så endringer kan forekomme.

  • Varighet: 2015-2025, med repeterende toårsplaner for å imøtekomme den høye endringstakten i IKT
  • Budsjett årlig: Ca 150 MNOK
  • IKTPLUSS vil bidra med egne utlysninger i tillegg til å øremerke midler inn i andre virkemidler (forskerskoler, stimuleringsmidler til Horisont 2020 osv). I så måte er IKTPLUSS mer en strategisk satsing enn et stort program
  • Tilnærming: Bygge og benytte ulike virkemidler rundt satsingen for å nå satsingens mål
Steng