Fikk FoU-tilskudd for å utvikle beredskapsverktøy

Miko Marine har samarbeidet med Kystverket om å utvikle et verktøy som kan bore hull i skrog, tette og suge ut olje i en operasjon - uten å miste en dråpe olje. FoU-prosjektet fikk godkjent SkatteFUNN- og OFU-støtte til utviklingen.

Ansatte i Miko Marine fikk idéen med å utvikle verktøyet «Moskito» etter å ha sett på metoder for å tømme ubåtvraket U864 utenfor Fedje.

– Mange operer med store, tunge og arbeidskrevende utstyr som ofte også blir kostbart og tidkrevende, sier administrerende direktør Nicolai Michelsen i Miko Marine.

– Vi ønsket å utvikle et ROV-operert verktøy for å bore hull i skrog på havarerte skip slik at olje og kjemikalier kunne pumpes ut uten søl. Det var avgjørende for et vellykket resultat å utvikle et verktøy som kunne forhindre lekkasje både under boring og pumping, og etter endt operasjon. Videre skulle det være vesentlig mindre enn eksisterende utstyr, veie en tiendedel mindre og kunne håndteres av både dykkere og ROV-er, forteller Michelsen.

– Vi inngikk en avtale om et OFU-samarbeid med Kystverket som har muliggjort omfattende analyser, utvikling og testing på utvalgt sunket skip. Det har vært viktig for å kunne kvalitetssikre resultatet.

Miko Marine har nå fått patent på «Moskito». Verktøyet veier i underkant av 70 kilo og kan fjernstyres og opereres med en ROV eller brukes av dykkere på grunt vann.

OFU-samarbeid med Kystverket ga støtte fra Innovasjon Norge
I prosessen med å bygge en demoversjon av «Moskito», har Kystverket vært med på å finansiere utviklingen sammen med Innovasjon Norge gjennom OFU-ordningen.

Kystverket ser på verktøyet som et ideelt beredskapsverktøy. Siden 2007 har de tømt syv gamle skipsvrak for olje. Det var under det arbeidskrevende og omfattende arbeidet ønsket om et enklere og mer hendig verktøy ble født skriver tu.no.

– Vi har full tro på at dette kan benyttes ved akutte situasjoner som skipsforlis, sier seniorrådgiver Knut Arnhus i Kystverket til Teknisk Ukeblad.

– Det finnes i dag tilfredsstillende teknologi for å utføre slike operasjoner, men denne teknologien kan kun benyttes av selskapene selv. Vi trenger et verktøy som er standardisert og kan brukes på alle subseasystemer og med alle typer skip. Det må være lett tilgjengelig, ha kort responstid og som enkelt kan transporteres. «Moskito» er blitt et slikt verktøy, sier Arnhus.

Kystverket har allerede en investeringsplan for 2015 og har ingen konkrete planer om å anskaffe verktøyet. skriver tu.no

– En eventuell anskaffelse må følge lov om offentlige anskaffelser i tillegg til at Kystverket vil vurdere hvorledes verktøyet tilgjengliggjøres i markedet, sier Arnhus.

Stor interesse for «Moskito» i oljebransjen
Prosjektleder for «Moskito» hos Miko Marine, Emil Jahren, sier at interessen for verktøyet har vært stor etter at de har presentert det for oljevernbransjen. Nå har selskapet gitt et tilbud til det britiske forsvarsdepartementet på en eller to Moskito tiltenkt å tømme et skipsvrak som ligger utenfor St. Helena i Atlanterhavet.

– Dette vraket inneholder 5.000 tonn olje. Det at det ligger langt unna infrastruktur gjør det svært kostbart å tømme med ordinært utstyr som krever både store offshorefartøy og stort mannskap. Egenskapene til «Moskito» vil forenkle prosessen både i form av mannskap, fartøy og kostnader. «Moskito» er klar for oppdrag!

I samarbeid med Nofas har Miko Marine fått innvilget SkatteFUNN- og OFU-støtte til Moskito-prosjektet.

 

Forpliktende samarbeid gir inntil 45 % FoU-tilskudd

Innovasjon Norge skal i 2015 investere mer enn en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/OFO-ordningen.

IFU/OFU = Forpliktende samarbeid
• IFU står for industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
• OFU står for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
• IFU/OFU er en tilskuddsordning med formål å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon
• Det er de beste prosjektene som støttes, uavhengig av sektor og regional tilknytning
• Ordning rettet mot SMB-bedrifter: Skal åpne opp nytt marked gjennom forpliktende samarbeid mellom leverandørbedrift (som er den som søker om tilskudd) og en kundebedrift
• Inntil 45% støttegrad av egen kostnad (dvs 17 % utover SkatteFUNN). Unntaksvis 60 % for små bedrifter der partner bidrar med mer enn 30 %
• Kundebidrag 20-30 %
• Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende av Innovasjon Norge

Les mer om:

Var ikke klar over at prosjektet kvalifiserte til SkatteFUNN – fikk tilsagn om ca 1,2 millioner kroner
Jotun satser på FoU
Få skattefradrag for bedriftens FoU-aktiviteter
Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet
Innovate or die!

Omtale om Nofas i pressen
Referanser Nofas
Ansatte i Nofas

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap

 

 

Steng