70 milliarder euro venter på prosjektsøknader

Kampen har startet om EUs drøye 70 milliarder euro tilknyttet verdens største forskningsprogram, Horizon 2020. Tom Hilding Johansen, partner i Nofas, holdt foredrag i Forskningsrådet om hvordan bedrifter lykkes med søknadene.

Deltakelse i EUs rammeprogram for forskning er den største forpliktelsen Norge har innenfor internasjonalt forskningssamarbeid. Målet for programmet Horizon 2020, og de drøye 70 milliarder euroene som skal fordeles til ulike prosjekter, er at forskningen skal føre til økonomisk vekst og løse samfunnsutfordringer i Europa. Med programmet åpner det seg mange muligheter for norske bedrifter til å få utløst EU-støtte til sine FoU-prosjekter.

Sørg for gode søknader
For at norske bedrifter skal kunne hevde seg i konkurransen om EU-midler, må søknadene optimaliseres. Til Teknisk Ukeblad i 2013 uttalte daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen:
– Det er viktig at hovedarbeidstiden til forskerne ikke går med til å skrive søknader.

Da Horizon 2020, EUs 8. rammeprogram ble presentert i 2013, lovet EU-kommisæren Maire Geoghegan-Quinn forenklede søknadsprosedyrer:
– Europeiske forskere skal tilbringe mer tid i laboratoriene og mindre tid til å fylle ut skjemaer.

Inngående kjennskap til EU og søknadsprosesser gjør at Nofas sørger for at bedrifter ikke bruker unødvendig mye ressurser på søknader som har liten sjanse for å få utløst støtte, men optimaliserer muligheten til å få utløst støtte til gode prosjekter.

Råd for hvordan man lykkes med EU-søknader
Tom Hilding Johansen, partner i Nofas, har lang erfaring med EUs søknadsprosesser- og prosedyrer. Under Innovation Forum Norways medlemsmøte hos Forskningsrådet 9. september 2014, holdt han et innlegg om hva som må til for å lykkes med EU-søknader.
– Det første våre rådgivere gjør er å gjennomgå kvaliteten i prosjektet før de gir råd om videre prosess og fremdrift. Målet er kommersialisering og å sikre fremtidige inntektsstrømmer for bedriften. Innovasjon er et langsiktig løp som krever en klar strategi fra start til mål.

Tom Hilding Johansen ga følgende 6 råd for hvordan norske bedrifter og forskningsmiljøer kan lykkes med
EU-søknader:

1. Lag et veikart. For å best kunne benytte seg av EUs muligheter, må norske bedrifter planlegge mer langsiktig. Beslutninger om å gjennomføre innovasjonsprosjekter og søknader til EU må være solid forankret i bedriftens langsiktige planer. Skal man få noe ut av EU, særlig de store programmene, bør man etablere et langsiktig veikart.

2. Skaff kunnskap om EUs premisser. Det er en utfordring for bedriftene å kontinuerlig følge med i EU- landskapet, deres viktigste utfordringer, politikk, Key Enabling Technologies (KETs), veikart og andre styrende premisser. Kjenner man dette landskapet godt, er det mye enklere å synliggjøre viktige argumenter for innovasjonen og hvordan den løser utfordringer som står høyt på dagsorden i EU.

3. Snu i tide. Stopp søknadsprosessen i tide. Det å gi et kvalifisert nei er viktig for alle som bidrar i prosessen. Foreta en realitetsvurdering. Ikke tenk at man skal sende mange søknader, fokuser på å sende riktige og gode søknader.

4. Velg riktige partnere. Sørg for at prosjektet er godt forankret hos samarbeidspartnere og at partnerne har den samme lidenskapen for å lykkes. God kjemi er viktig! I de fleste tilfeller støter man på utfordringer knyttet til fremdrift, rettigheter eller utnyttelse.

5. Sett sammen riktig kompetanseteam. Planlegg riktig ressursinnsatsen og sikre riktig kompetanse inn i søknadsprosessen. Det er viktig å identifisere nøkkelpersoner og sette av nødvendig tid. Teamet skal ha kompetanse som kreves for å dekke alle deler av søknaden.

6. Begrens søknaden – ”Less is more”. I tillegg til de formelle kriteriene, kommer det en del søknadstekniske ting som mange feiler på. EU-søknader blir ofte svært omfattende. Vårt råd: ”Less is more”. Man får ikke fram mer av budskapet gjennom å lage en tykk blekke. Tydeliggjør argumentene dine uten å bruke opp all plassen.

For mer informasjon og bistand til søknadsskriving, ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. Om din bedrift allerede har kontaktperson i Nofas, ta direkte kontakt med deres konsulent.

Kilder: Teknisk Ukeblad, Forskningsrådet, Europaportalen og EU- og strategiavdelingen til Nofas

Les mer om: Innovate or die

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap

Steng