Miljøbil Grenland

Elektrifisering av transportsektoren - fra nisjemarked til et reelt kommersielt alternativ

En liten, fremadstormende teknologibedrift i Norge, Miljøbil Grenland, står fremst i kappløpet som kan være grunnlaget for et nytt industrieventyr på Hærøya i Porsgrunn.

Alle de største bilprodusentene jobber nå med å utvikle elbiler, men for at elektrifiseringen av transportsektoren skal bli en realitet må man ha en konkurransedyktig størrelse og rekkevidde sammenliknet med vanlige biler.

For at dette skal bli virkelighet er man avhengig av et gjennombrudd på batteriteknologien, og batteribransjen har nå fullt fokus på litium-ion-teknologi. Denne teknologien har eksistert en stund i mindre applikasjoner, som laptoper, men er svært vanskelig å skalere grunnet litium-ione-teknologiens følsomme kjemi.

For å oppnå ønsket kapasitet kreves det at man utvikler batterisystemer som er 300 ganger større sammenliknet med laptop-batteriene. Det foregår nå et globalt kappløp i batteri-verdenen om å være de første til å produsere høykapasitetsbatterier med lang levetid og god sikkerhet, på en kostnadseffektiv måte.

Med unik fagkompetanse og en solid industri-konstellasjon, ligger alt til rette for at Miljøbil Grenland stikker av med seieren i det racet. I tillegg til å utvikle et ledende batterisystem skal Miljøbil, med det store indiske industri-konglomeratet Tata Motors i ryggen, arbeide med planer om å bygge opp en fabrikk for produksjon av lithium-ion celler i industriparken på Hærøya.

Nofas Management har vært privilegert som har fått lov til å bidra til at Miljøbil Grenland kan vinne dette kappløpet og har lykkes med å fremskaffe betydelige forskningsmidler til prosjektet gjennom blant annet forskningsrådets programmer RENERGI og NANOMAT.

Steng