Langlee Wave Power

Revolusjonerende bølgekraftteknologi basert på norsk offshorekompetanse.

Helt siden slutten av 1800-tallet har det vært gjort forsøk på å utnytte bølgekraft til å produsere elektrisitet. En rekke forskjellige løsninger har vært testet ut, men ingen av dem har blitt realisert kommersielt. Hovedutfordringen er å redusere pris per produsert kWh, som i hovedsak drives av byggekostnaden på kraftverkene. Til nå har denne kostnaden vært høy fordi kraftverkene har måttet være sterke nok til å tåle alle værforhold.

Erfaring viser at flytende bølgekraftverk har hatt for dårlig holdbarhet. Dette skyldes at kraftverkene har utnyttet den vertikale bevegelsen til bølgene. Under kraftige stormer og orkaner påføres de bevegelige mekaniske delene enorme krefter som overføres til strukturen og forankringen.

Langlee Wave Power har løst denne utfordringen gjennom et nytt patentert konsept som utnytter den longitudinelle bevegelsen til bølgene i et flytende nedsenket kraftverk. Dette gjøres ved hjelp av vannvinger som er horisontalt hengslet i underkant. Vingene beveges frem og tilbake av bølgene. Kraften i bevegelsen overføres til generatoren via et kraftoverføringssystem som kan frikoble vannvingene ved dårlig vær slik at kreftene på kraftverket ikke blir for store.

Kraftverket er spesielt godt egnet for moderate bølger. Dette vil gi effektiv utnyttelse i områder som hittil har vært ansett som mindre interessante for bølgekraft. Utbyggingskostnadene vil kunne reduseres betraktelig ved å plassere bølgekraftenhetene i områder som allerede er regulert til kraftproduksjon sammen med offshore vindmøller.

Teknologien har vist seg å fungere i en proof-of-concept studie. Langlee Wave Power gjennomfører nå et større forskningsprosjekt for å optimalisere ytelsen til vannvinger og kraftoverføringssystem, med mål om å oppnå 80 % effektivitetsøkning. Avtale om prosjektering av en prototype som skal testes utenfor Runde er inngått med Aker Solutions.

Til utviklingen av dette konseptet har Langlee Wave Power mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd gjennom SkatteFUNN og RENERGI-programmet. Nofas Management er stolt over å ha kunnet bidra til å sikre støtte til Langlee Wave Powers FoU-prosjekter.

Les mer om Langlee Wave Power »

Steng