DEMO2000 utlyser 100 millioner kroner i en ekstra utlysning!

Gladmelding til leverandørindustrien! Ikke fortvil dersom du gikk glipp av høstens Demo2000-utlysning. Forskningsrådet har nå lansert en ny utlysning med frist 17. februar 2016.

fristutløpt

Erna Solberg og regjeringens ambisjoner og forslag til statsbudsjett for 2016 speiles i utlysningen! Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet å øremerke 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling gjennom Demo2000-programmet. Dette er en styrking av ordningen på 100 millioner kroner og skal bidra til økt innovasjon, aktivitet og sysselsetting i industrien.

Nofas ved Emil Løvgren, Managing Consultant Oil & Gas, kommenterer utlysningen slik:

«Dette er et viktig signal til leverandørindustrien om at nasjonen fortsatt har sterke ambisjoner om å bevare og videreutvikle en bærekraftig næring. Utlysningen viser også at Norge fortsatt ønsker å stimulere til økt satsing og innovasjon på vår kontinentalsokkel og sikre langsiktig og kostnadseffektiv drift.»  
Fakta om Demo2000 programmet:

  • Demo2000 har som formål å kvalifisere ny offshore-teknologi i samarbeid mellom leverandørindustrien, forskningsinstitutter og oljeselskaper ved å støtte utvikling og demonstrasjon av prototyper og pilotinstallasjoner.
  • Demo2000 kan støtte opptil 25% av prosjektets kostnader.
  • Bevilgning forutsetter samarbeid med oljeselskap for tilgang til utprøving av pilotinstallasjon på egnet testfasilitet.
  • Demo2000 oppfordrer til samarbeid med internasjonale aktører for kunnskapsdeling og felles aktiviteter.

Nofas har god og lang erfaring med denne type søknadsprosesser og er allerede i gang med å vurdere aktuelle prosjekter opp mot utlysningene. Ta kontakt dersom DERE ønsker å diskutere deres muligheter!

Demo2000 har også tilgjengelig forprosjektmidler for bedrifter som er i idéfasen med et demonstrasjonsprosjekt for modning til et hovedprosjekt. Støtte til forprosjekt er begrenset til maksimalt 100 000 kroner pr. prosjekt og Forskningsrådets støtte kan maks utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet. Her er det ingen søknadsfrist og søknader om forprosjektmidler behandles fortløpende.

Søknadsfrist: 17.februar 2016.

Emil Løvgren, Managing Consultant Oil & Gas, Nofas AS.

Kontakt oss i dag for å diskutere mulighetene i din bedrift.

Kilde: Norges Forskningsråd / Regjeringen.no – 07.10.2016

Steng