Vant internasjonal pris for beste bedriftsinnovasjon

Det norske selskapet Kebony har internasjonal suksess med sitt bærekraftige alternativ til tropiske tresorter. Som første nordiske selskap vant de prisen "Best Innovation" under Best Business Awards i London tidligere i år.

EU innførte i fjor ny lovgivning som gir sterke begrensninger på import av tropisk tre. Kebony er sertifisert og tilfredsstiller kravene til EU. Det har gitt det norske selskapet enda sterkere vekstmuligheter også internasjonalt.

Innovative og bærekraftige produksjonsmetoder
Kebony har utviklet en innovativ og miljøvennlig produksjon som forbedrer egenskapene til bærekraftige tresorter. Selskapets produksjonsmetoder endrer myke, bærekraftige tresorter til et holdbart trevirke med samme ytelser og estetikk som tropiske treslag. På bakgrunn av dette arbeidet har Kebony vunnet flere priser og utmerkelser, blant annet vant de i mars prisen for «Best Innovation» under Best Business Awards i London.

– Kebony er en pioner innen utvikling av nye, naturlige materialer for bærekraftig bygging. De innovative produksjonsmetodene selskapet har utviklet er enormt viktig for dagens globale utfordringer og er et sterkt og miljøvennlig bidrag til bærekraftig utvinning av skog, sier Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas.

– Vi har bistått selskapet med å få på plass finansiering til flere av deres FoU-prosjekter og ser hvor stor innsats de legger ned i sin satsning på innovasjon og utvikling. Det at de nå har vunnet Best Business Award i London og i tillegg blitt utnevnt til Technology Pioneer 2014 av World Economic Forum, er en stor annerkjennelse som understreker selskapets betydningsfulle bidrag til miljøet også internasjonalt.

Stor internasjonal interesse
Per Brynildsen, teknologidirektør i Kebony, er både glad og stolt over at de vant prisen for «Best Innovation» i London.
– Tildelingen av prisen har en klar sammenheng med den økende etterspørselen etter miljøvennlige treprodukter med høy kvalitet. Dette er et resultat av mange års hardt arbeid og er en sterk motivasjon i forhold til våre internasjonale ambisjoner, sier Brynildsen.
– Teknologi og innovasjon gjør oss i stand til å levere varige treprodukter, samtidig som vi minimerer påvirkningen på miljøet og bidrar til å bevare våre verdifulle tropiske skoger, sier han.

I løpet av de siste årene har Kebony vært mye omtalt i internasjonal presse. Blant annet har CNN, BBC, Financial Times, Washington Post og Wallpaper omtalt Skiens-bedriften.

– Det er helt klart at den økte interessen fra internasjonale medier resulterer i flere innkommende henvendelser fra hele verden, sier Brynildsen.
– Vi er fortsatt i utviklingsfasen i utlandet og internasjonale priser og presseomtale er viktig for å kunne etablere en posisjon på den internasjonale arena.

Bærekraftig utvikling av tre
Teknologien som ligger til grunn for Kebonys produksjon er en tidkrevende prosess der egenskapene til trevirket oppgraderes. Prosessen gir treslag som furu og lønn egenskaper man ellers bare finner i tropiske regnskogarter. Sluttproduktet er mer stabilt, hardere, miljøvennlig og vedlikeholdsfritt.
 
Kebonys produkter har ved flere anledninger blitt brukt i høyprofilert arkitektur i USA, Asia, England og andre europeiske land som et alternativ til tropiske hardtresorter. Blant annet har University of Cambridge, Princeton University og Mary Rose Museum benyttet seg av selskapets produkter. Norske og internasjonale båtprodusenter har også vist stor interesse for de bærekraftige tresortene.

Her til lands er Kebonys produkter installert i flere hundre bygg og utendørskonstruksjoner. Kragerø og Farris Spa, Nansenparken, Sporveiene, skoler og barnehager er blant de som har benyttet seg av de miljøvennlige produktene.

Halve Norges areal i regnskog
– Hvert år antas det at 150.000 km² tropisk skog forsvinner og nærmere 100.000 km² av dette er tropisk regnskog. Det tilsvarer halve Norges areal, forteller Brynildsen.
– Regjeringens lovnad om vern av regnskog har aktualisert behovet for å stanse avskogingen. Vi kommer derfor til å fortsette vår satsning på innovative og miljøvennlige løsninger.
 

Fakta om Kebony
– Kebony har utviklet en metode for modifisering av tre som et alternativ til tradisjonelt impregnert virke, sibirsk lerk og tropisk tømmer.
– Produktene fremstilles hovedsakelig av vanlig furu, lønn, Southern Yellow Pine og Radiata Pine – og brukes både inne og ute.
– Kebony har produksjon i Skien.
– Selskapet har 40 ansatte og omsatte for 109 millioner kroner i 2013.
– De viktigste markedene utenom Skandinavia er nå Tyskland, USA, Frankrike, England og Korea.
– I Norge har Kebony fått flere utmerkelser for sitt arbeid blant annet NHOs nyskapningspris, to Glassbjørner for økodesign og innovasjon, Blått Hav-prisen og Svanemerket.

Kilde: Byggeindustrien/bygg.no og Kebony

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning.

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap

 

 

 

Steng