36,2 millioner til næringsrettet forskning

DeepOcean fikk 10 millioner kroner i støtte til videreutvikling og demonstrasjon.

Programstyret hos Forskningsrådet for DEMO 2000 har så langt i 2014 bevilget 36,2 millioner kroner til demonstrasjonsprosjekter og pilotering av teknologi til nytte for norsk sokkel. DeepOcean fikk 10 millioner kroner i støtte til videreutvikling og demonstrasjon av verdens raskeste og mest nøyaktige undervannsinspeksjons-ROV, Superior Survey ROV (SSR).

Nofas skrev i 2013 søknad om SkatteFUNN-støtte til utvikling av undervannsinspeksjons-ROV (Remotely Operated Vehicle) for DeepOcean. Selskapet fikk innvilget SkatteFUNN-støtte for 2013 og 2014, og kunne dedikere flere ressurser til prosjektet. Prosjektet økte dermed i omfang, og etter Nofas anbefaling søkte DeepOcean om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i april 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk de innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene til videreutvikling og demonstrasjon av Superior Survey ROV (SSR).
DEMO 2000 er en bransjespesifikk ordning fra Forskningsrådet som støtter demonstrasjons- og pilotprosjekter for ny teknologi som bidrar til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Midlene kommer i sin helhet fra Olje- og energidepartementet.

Mer konkurransedyktige løsninger
Antall rørledninger på norsk kontinentalsokkel og i internasjonalt farvann er sterkt økende, og bakgrunnen for DeepOceans innovasjonsprosjekt er behovet for bedre og mer konkurransedyktige inspeksjonsløsninger.

DeepOcean

Utgangspunktet for SSR er innovativ videreutvikling av de beste ROV-løsningene fra to eksisterende konsepter. Kombinasjon av hydrodynamisk effektivitet, operasjonsstabilitet, kraft og datakvalitet skal resultere i en førstegenerasjons dedikert inspeksjons-ROV. Hovedmålet med demonstrasjonsprosjektet er å forbedre datakvaliteten under en ROV-inspeksjon med 20 prosent og øke hastigheten med 300 – 400 prosent mer enn det som er mulig med dagens systemer. Hovedutfordringene med å oppnå ønsket hastighet og nøyaktighet er å frigjøre kreftene som påvirker stabiliteten til ROV-en, spesielt på store havdyp.

Stor konkurranse om midlene
Det var stor konkurranse om midlene fra DEMO 2000 og totalt ble det søkt om 62 millioner kroner. Av disse ble 36,2 millioner kroner tildelt næringsrettet forskning. Søknadene ble vurdert av eksperter med lang erfaring i oljeselskaper med operatøransvar på norsk sokkel.

DEMO 2000 har tildelt rundt 250 forskjellige prosjekter midler for nær 750 millioner kroner i løpet av de årene programmet har eksistert. Til sammen har det utløst prosjekter for mer enn 3 milliarder kroner.

DEMO 2000 har en ny utlysning nå på 40 millioner kroner med søknadsfrist 15. oktober 2014. Operatøren må strengt tatt ikke være på norsk sokkel, men teknologien må være til nytte på sokkelen. Uansett er samarbeid med en operatør et ufravikelig krav.Har du spørsmål rundt DEMO 2000 eller andre finansieringstilskudd, ta kontakt med oss i Nofas for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale i dag.

Steng