Innovasjonsrådgivning

Nofas styrker kompetansen innen havbruk

Innovasjonsrådgivning

Kunstig intelligens

Innovasjonsrådgivning

Skal bytte til mer naturlige ingredienser

Innovasjonsrådgivning

Nofas blir partner i Gründerklubben

Innovasjonsrådgivning

Nofas styrker miljøkompetansen

Innovasjonsrådgivning

Større forutsigbarhet for søkere til offentlige forskningsmidler

Innovasjonsrådgivning

Hvordan sikre konkurransekraftig støtte?

Innovasjonsrådgivning

Teknologi som forandrer samfunnet

Innovasjonsrådgivning

Kompetansebygging i Drammen kommune – inspirasjonsdag på HBV

Innovasjonsrådgivning

Ungdommen viser vei med gode innovative ideer

Innovasjonsrådgivning

Fremtidsrettet beste praksis

Innovasjonsrådgivning

Nofas’ LEANOVATION™ – et unikt rammeverk for effektiv innovasjon

Innovasjonsrådgivning

Reduser risiko og øk sannsynligheten for suksess!

Innovasjonsrådgivning

Nofas – Norges tredje mest innovative virksomhet

Innovasjonsrådgivning

Pris til Norges mest innovative virksomhet

Innovasjonsrådgivning

Innovate or die!

Innovasjonsrådgivning

Nofas bistår Avinor med innovasjonsarbeidet

Innovasjonsrådgivning

R&D REVIEW – Hvordan din bedrift kan bli enda bedre på forskning, utvikling og innovasjon

Innovasjonsrådgivning

Innovasjonsambisjonen – Norge skal bli et av Europas mest innovative land

Innovasjonsrådgivning

FoU- og Innovasjonsstrategi – anvend Nofas’ Innovasjonsmodell

Innovasjonsrådgivning

Lottoinnovasjon

Innovasjonsrådgivning

IKT og Internett gir muligheter for verdiskapning og innovasjon

Steng