Nofas søker rådgiver innen olje og gass

Gjennom 50 år har olje- og gassnæringen vært drevet frem av en rivende utvikling på norsk sokkel. I dag er næringen uten sidestykke den viktigste drivkraften for innovasjon og teknologiutvikling i det norske samfunnet. Utviklingen har skjedd ved at små ideer er blitt gitt næring og fått vokse seg store – i mange tilfeller på verdensbasis.

Samtidig har de siste års konjunktursvingninger bidratt til at næringen har måttet stille enda strengere krav til seg selv. Tjenesten eller produktet som var god nok i går, trenger innovasjon for å være konkurransedyktig i morgen. Noe som igjen har bidratt til nye, skapekraftige og framtidsrettede startups og utviklingsmiljøer.

Det er her Nofas kommer inn og spiller en viktig rolle.

Om Nofas:
Nofas bistår næringslivet med innovasjon ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om offentlig midler til disse. Slik bidrar Nofas til at innovasjon faktisk skjer. Siden 2005 har vi hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter. Tre av fire prosjekter har ifølge våre kunder blitt en kommersiell suksess.

Å forstå og kommunisere komplisert teknologi er krevende. Derfor har Nofas satset tungt på kompetanse. Alle våre konsulenter har doktor- eller mastergrad. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Og vi tar kun betalt for jobben hvis kundene våre lykkes. På den måten er vår suksess avhengig av kundenes suksess. Slik er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne.

Om stillingen:
Vår nye rådgiver vil gå inn i et svært spennende og etterspurt fagområde og være med å forme innovative prosjekter innen olje og gass. Den rette kandidaten vil ha som kjerneoppgave å bistå våre oppdragsgivere med å identifisere, analysere og skriftlig beskrive ny teknologi til bruk i søknader om offentlige FoU-støttemidler innen olje og gass.  Du vil samtidig bidra til å utvikle FoU-strategier på vegne av våre oppdragsgivere og bistå med prosjektutforming og planlegging av FoU-aktivitet med sikte på å søke offentlig finansiering.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, opplæring gjennom Nofas-skolen og en spennende karriere i et av landets ledende innovasjonsmiljøer.

I Nofas vil du få bruke din unike fagkompetanse til å løse problemstillinger på tvers av bransjer og bedrifter. Dette betyr at du vil få direkte kontakt med mange av Norges mest spennende forsknings- og innovasjonsmiljøer og være delaktig i å realisere suksessfulle innovasjoner i Norge. I tillegg blir du del av det viktigste Nofas har: En kompetent og hyggelig ansattgruppe som innbyr til tillit hos våre oppdragsgivere.

Om deg:
Vi tror vår nye rådgiver innen olje og gass har følgende kvalifikasjoner:

  • Master- eller doktorgrad innen relaterte fag.
  • Kunnskap innen petroleumsteknologi, prosessteknologi, energiteknologi og relaterte tekniske disipliner.
  • To til seks års erfaring innen olje- og gassbransjen, inkludert operatør- leverandørindustrien.
  • God evne til å kommunisere komplekse ideer og prosjekter – muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

 

Søknadsfrist: snarest

Søknad med CV og karakterutskrift kan sendes til bjart@nofas.no

 

Spørsmål kan rettes til:
Bjart Frode Lutnæs
Telefon: 93 06 52 26, e-post: bjart@nofas.no

Bjart F. Lutnæs
Steng