Nofas søker Fintech-rådgiver

Fintech opplever kraftig vekst på verdensbasis, inkludert Norge. Små og offensive start-ups jobber målrettet for å digitalisere bank- og finansbransjen, med ambisjon om at deres innovasjon skal bidra til å gjøre tjenestetilbudet mer effektiv og kundeorientert.

Eksempler på Fintech-satsingsområder inkluderer alt fra kunstig intelligens, maskinlæring og big data, til blockchain, VR, kryptovaluta og robotisering. Felles for disse aktørene er at mange av dem trenger økonomisk støtte som gir dem forutsigbarhet og trygge rammer til å utvikle, teste og markedsføre sine tjenester.

Det er her Nofas kommer inn og spiller en viktig rolle.

Om Nofas:
Nofas bistår næringslivet med innovasjon ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om offentlig midler til disse. Slik bidrar Nofas til at innovasjon faktisk skjer. Siden 2005 har vi hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter.

Å forstå og kommunisere komplisert teknologi er krevende. Derfor har Nofas satset tungt på kompetanse. Alle våre konsulenter har doktor- eller mastergrad. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Slik er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne.

Om stillingen:
Vår nye rådgiver vil gå inn i et svært spennende og etterspurt fagområde og være med å forme innovative prosjekter innen norsk Fintech. Den rette kandidaten vil ha som kjerneoppgave å bistå våre oppdragsgivere med å identifisere, analysere og skriftlig beskrive ny teknologi til bruk i søknader om offentlige FoU-støttemidler.  Du vil samtidig bidra til å utvikle FoU-strategier på vegne av våre oppdragsgivere og bistå med prosjektutforming og planlegging av FoU-aktivitet med sikte på å søke offentlig finansiering.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, opplæring gjennom Nofas-skolen og en spennende karriere i et av landets ledende innovasjonsmiljøer.

I Nofas vil du få bruke din unike fagkompetanse til å løse problemstillinger på tvers av bransjer og bedrifter. Dette betyr at du vil få direkte kontakt med mange av Norges mest spennende forsknings- og innovasjonsmiljøer og være delaktig i å realisere suksessfulle innovasjoner i Norge. I tillegg blir du del av det viktigste Nofas har: En kompetent og hyggelig ansattgruppe som innbyr til tillit hos våre oppdragsgivere.

Om deg:
Vi tror vår nye Fintech-rådgiver har følgende kvalifikasjoner:

  • Master- eller doktorgrad i informasjonsteknologi.
  • Kunnskap om finanssystemer, blockchain, risikoberegninger, statistisk analyse og gjerne maskinlæring.
  • Erfaring med system- og programvareutvikling.
  • God evne til å kommunisere komplekse ideer og prosjekter – muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
  • Nyutdannete vil også bli vurdert til stillingen.

 

Søknadsfrist: snarest

Søknad med CV og karakterutskrift kan sendes til espen@nofas.no

 

Spørsmål kan rettes til:
Espen Iveland
Telefon: 90 77 19 91, e-post: espen@nofas.no

Spørsmål kan rettes til:

Espen Iveland
Steng