Konsulent innen Al-relatert forskning og utvikling.

Vil du jobbe i et av Norges fremste miljø innen innovasjon og forskningsstrategiske prosesser?

Hvordan kan kunstig intelligens, maskinlæringsalgoritmer og prediktive modeller understøtte innovasjon i norske bedrifter? En økende andel av våre kunder forsker på anvendelse av kunstig intelligens og utvikler innovative produkter og tjenester som vil prege morgendagens samfunn. For oss er det viktig å forstå helheten i våre kunders prosjekter, der kunstig intelligens er en av mange faktorer. Generell systemforståelse, kjennskap til systemutvikling og erfaring med programvareutvikling er derfor like viktig som erfaring med kunstig intelligens. Vi søker derfor deg som har systemutviklingserfaring og et høyt ønske om å lære mer om fremtidens teknologi.

Nofas bistår næringslivet med innovasjon ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om offentlig midler til disse. Slik bidrar Nofas til at innovasjon faktisk skjer. Siden 2005 har vi hjulpet tusenvis av virksomheter. Resultatet for våre kunder har vært flere milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter. Tre av fire prosjekter har ifølge våre kunder blitt en kommersiell suksess.

Å forstå og kommunisere komplisert teknologi er krevende. Derfor har Nofas satset tungt på kompetanse. Alle våre konsulenter har doktor- eller mastergrad. Vårt mål er å være en samarbeidspartner som bidrar til våre kunders suksess. Og vi tar kun betalt for jobben hvis kundene våre lykkes. På den måten er vår suksess avhengig av kundenes suksess. Slik er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser gjennom å øke norske bedrifters innovasjonsevne.

Nofas opplever økende etterspørsel fra våre kunder når det gjelder kompetanse på datadrevet analyse, modellering, bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. Vi søker derfor etter en person som kan komplementere og styrke vårt IKT-team.

Den rette kandidaten, vil gå inn i et svært spennende og etterspurt fagområde, og være med å forme innovative prosjekter i norsk næringsliv.

 

Hva kan du forvente av stillingen og hva vil vi forvente av deg?

Vår nye innovasjonsrådgiver, vil ha som kjerneoppgave å bistå våre oppdragsgivere med å identifisere, analysere og beskrive ny teknologi. Du vil samtidig bidra til å utvikle FoU-strategier på vegne av våre oppdragsgivere og bistå med prosjektutforming og planlegging av FoU-aktivitet med sikte på å søke offentlig finansiering.

I tillegg til å være faglig dyktig og ha sterk teknologiforståelse, forventer vi at du har evne til å kommunisere komplekse ideer og prosjekter – muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

I Nofas vil du få bruke din unike fagkompetanse til å løse problemstillinger på tvers av bransjer og bedrifter. Dette betyr at du vil få direkte kontakt med mange av Norges mest spennende forsknings- og innovasjonsmiljøer og være delaktig i å realisere suksessfulle innovasjoner i Norge. I tillegg blir du del av det viktigste Nofas har: En kompetent og hyggelig ansattgruppe som innbyr til tillit hos våre oppdragsgivere.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, opplæring gjennom «Nofas-skolen» og en spennende karriere i et av landets ledende innovasjonsmiljøer!

 

Søknadsfrist:  snarest

 

CV og søknad sendes espen@nofas.no

Spørsmål kan rettes til:

Espen Iveland
Steng