Horisont 2020 – for de aller beste prosjektene

 

Hvis bedriften din er på internasjonalt toppnivå innen forskning, utvikling og innovasjon, kan EU-kommisjonens Horisont 2020 være
en mulighet for støtte.

 

Søknader til Horisont 2020 har jevnt over svært lav suksessrate. Derfor krever søknadsprosesser et eksepsjonelt utgangspunkt – i tillegg til spesialkompetanse og dedikasjon. Å få assistanse fra Nofas vil kunne være av avgjørende betydning for å sikre en tilstrekkelig sterk søknad.

Vi tilbyr hjelp med Horisont 2020 – enten det gjelder hele søknadsprosessen eller elementer som strategisk rådgivning, kvalitetssjekk og/eller forretningsplan.

Nofas har spisskompetanse innen innovasjon og derfor ønsker vi spesielt å hjelpe teknologisk ambisiøse små og mellomstore bedrifter til å nå fram i Europas mest krevende og prestisjefulle innovasjonsstøtteordning – SME Instrument.

Hvis du er interessert i assistanse med Horisont 2020
(inkludert SME Instrument)?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Håkon Ursin Steen
Thomas Agerup
Steng