Eurostars – støtte til europeiske samarbeidsprosjekter

 

Skal du utvikle et nytt produkt, en ny prosess eller ny tjeneste og ønsker en rask kommersialisering kan Eurostars være løsningen.

 

Hvis du planlegger å utvikle et nytt produkt, en ny prosess eller ny tjeneste som raskt skal kommersialiseres, kan Eurostars være en mulig støtteordning. Et Eurostars-prosjekt kombinert med Nofas sin gjennomføringskompetanse gir de beste forutsetninger for å starte med internasjonalt samarbeid for små og mellomstore bedrifter.

Konkurransen om Eurostars-midler er hard, og en god søknad krever tid, riktige partnere, spisskompetanse og en solid kvalitetsprosess.

Nofas sine eksperter vurderer om prosjektet ditt har potensial for Eurostars – og kan deretter hjelpe deg gjennom hele søknadsprosessen. Som ledd i søknadsutformingen bistår vi også med viktige delelementer som prosjektplanlegging og utvikling av kommersialiseringsplan.

Er du interessert i en vurdering av et prosjekt for en mulig prosess med Eurostars?

Utvikler neste generasjons tungregnemaskiner

Med NumaChip gjør Numascale det mulig for enhver prosessor i systemet å få tilgang til minnet i alle de andre serverne.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Håkon Ursin Steen
Thomas Agerup
Steng