Lars Henrik Krogh

Lars Henrik Krogh

CEO - Partner

Lars Henrik Krogh er vår engasjerte daglig leder og etablerte Nofas sammen med Tom Hilding Johansen og Thomas Hakavik i 2005. Han er en serieentreprenør som siden handelskolen har startet og bygget opp en rekke selskaper. Denne erfaringen har gitt Krogh en betydelig kompetanse innenfor entreprenørskap, ledelse og forretningsutvikling som har vært viktig for å kunne etablere Nofas som et av Nordens fremste miljøer innen forskning og utvikling. Kroghs store interesse og fremtidsforståelse innenfor teknologi, forskning og innovasjon, er en betydelig motivasjonsfaktor og driver i Nofas.

SkatteFUNN

Forslag til mulige endringer i SkatteFUNN-ordningen

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i SkatteFUNN-ordningen. Nofas er, som sterk bransjerelatert interessent, involvert i denne prosessen. For deg som bruker av SkatteFUNN-ordningen,...

Steng