Emil Løvgren

Emil Løvgren

Managing Consultant, Dr.Scient.

Emil liker godt å sette seg inn i komplekse modeller og har en genuin interesse for teknologiske nyvinninger. Gjennom arbeid i team og god planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver økes effektiviteten betraktelig. Han har et skarpt øye for detaljer og evner å skille ut viktig informasjon fra store mengder data.

Med bakgrunn fra prosjektledelse, matematikk, programmering og ingeniørfag har han en solid plattform for raskt å forstå industrielle problemstillinger og systematisere arbeidet som skal til for å oppnå en tilfredsstillende løsning på problemene.

Fagområder:
 • Fornybar energi
 • Maritim
 • Olje & Gass
Erfaring
 • Managing Consultant - Nofas AS. R&D consultant, over-all responsibility for all clients within oil and gas, maritime industry and the energy sector. 2014 -
 • Chief Project Manager Oil & Gas - Nofas AS. R&D consultant, responsible for all clients within oil and gas. 2012 - 2014
 • Project Manager - Nofas AS. R&D consultant, writing applications to the Norwegian Research Council on behalf of researchers. 2009 - 2012
 • Post Doc. - Simula Research Laboratory. Application of CFD and FEM to biomechanical processes. 2008 - 2009
 • Post Doc. - Norwegian University of Science and Technology and Simula Research Laboratory. Project manager of Reduced Basis Modeling of Hierarchical Flow Systems, funded by the Research Council of Norway (171233/V30). 2006 - 2007
 • Ph.D. Student, Department of Mathematical Sciences - Norwegian University of Science and Technology. Focus on methods and algorithms for Finite Elements, Reduced basis modeling and Computational Fluid Dynamics. 2002 - 2005
 • Tutor in Mathematics - University of Oslo 2000 - 2002
 • Machine operator - A/S Pals 1997 -1998
Utdanning
 • Dr. Scient. in Mathematics - Norwegian University of Science and Technology 2002 -2005
 • Cand. Scient. in Mathematics - University of Oslo 1997 - 2002
 • Mechanical engineer - Buskerud University College 1994 - 1998
 • Basic courses in Mathematics and Physics - University of Oslo 1993 - 1994
 • General Subjects - Drammen Gymnas 1990 - 1993
Nofas

Norsk olje og gass fram mot år 2040

Det grønne skiftet er nødvendig og vi trenger en omstilling til fornybar energi for å nå 2-gradersmålet i Paris-avtalen. Miljøspørsmålet er svært viktig og får stort fokus, som igjen gjenspeiles...

Steng